Nieuws

Greenium is een blijvertje

Groene obligaties zijn niet aan te slepen. De premie die beleggers betalen voor de aanschaf van deze duurzame obligaties - de greenium - is blijvend, aldus Johann Plé van AXA IM.

Groene obligaties zijn niet aan te slepen. De Europese deal - de emissie van twaalf miljard euro aan groene obligaties met een looptijd tot 2037 – was de grootste ooit.

De vraag oversteeg het aanbod meer dan tien keer. De obligatie werd in de markt gezet tegen een premie van ongeveer 2,5 basispunten ten opzichte van gewoon schuldpapier.

"Dit is een trend die zich al enige tijd geleidelijk manifesteert en het gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod weerspiegelt. Het is echter belangrijk te erkennen dat de omvang van de greenium varieert. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor beleggers in de groene obligatiemarkt," zegt Plé, portfoliomanager fixed income bij AXA IM.

Duits voorbeeld

Duitsland gaf in september 2020 zijn eerste groene obligatie uit. Aangezien het land elke groene obligatie afzet tegen een standaard obligatie met dezelfde looptijd, werd voor het eerst het prijsverschil zichtbaar.

Bij de uitgifte was de groene obligatie een basispunt duurder dan zijn conventionele tegenhanger. Inmiddels is de greenium uitgegroeid tot meer dan zes basispunten.

Daarbij geldt dat wanneer het niveau van uitgiftes daalt, de greenium toeneemt, merkt de Franse portfoliomanager op. Er zijn maar weinig markten die zo duidelijk het verschil in prijzen tonen tussen standaard en groene obligaties als de Duitse.

Premieverschillen

De Franse vermogensbeheerder stelt dat er vrijwel overal sprake is van een greenium, maar dat deze per categorie sterk verschilt. Gemiddeld genomen over het totale universum bedraagt de greenium drie tot 3,5 basispunten.

Voor staatsschuld bedraagt het greenium ongeveer zeven basispunten, voor bedrijfsschulden ongeveer vier basispunten en voor semi-staatsobligaties ongeveer twee basispunten.

Binnen bedrijfsobligaties is er een aanzienlijk verschil tussen een sector als nutsbedrijven, waar de greenium ongeveer twee basispunten bedraagt, en de autosector, waar het ongeveer op elf basispunten ligt.

Greenium verdwijnt niet

AXA IM verwacht dat de greenium zal blijven bestaan. Sommige delen van het universum zullen convergeren naarmate er meer obligaties worden uitgegeven, maar deze zullen worden gecompenseerd door obligaties die worden uitgegeven door bedrijven die nog niet op de markt zijn verschenen.

Redelijkerwijs mag worden verwacht dat bijvoorbeeld bedrijven in de auto-, detailhandels- of consumentengoederensector na verloop van tijd voorname uitgevers van groene obligaties zullen worden.

In het begin zullen deze obligaties waarschijnlijk tegen een aanzienlijke premie worden verhandeld, waardoor de totale greenium ongeveer op het huidige niveau zal blijven.

Wel een beetje kritischer

Wat krijgen beleggers voor dat extra geld? We gaan er maar vanuit dat green washing niet zo interessant meer is voor bedrijven. Zowel beleggers al toezichthouders letten beter op of het nieuw opgehaalde geld door ondernemingen (of overheden) wel echt duurzaam wordt aangewend. 

Voor dat extra geld willen ze wel kwaliteitsinvesteringen. 

En wat als over tien jaar alle obligaties duurzaam zijn? Er geen grijze of standaard obligaties meer bestaan? Dan zijn groene obligaties niet bijzonder meer en loopt die premie vanzelf uit groene obligaties. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's