Nieuws

En de belegger zwoegde voort

Vermogensbeheerder Adam Grossman diept in een jubileumcolumn voor HumbleDollar een onderwerp uit dat hem aan het hart gaat: het succesvol beheren van een effectenportefeuille. Acht formidabele obstakels kunnen dat succes in de weg staan.

"Vraag aan een dokter om het recept voor een goede gezondheid en u krijgt altijd dezelfde dingen te horen: veel bewegen, gezond eten en niet roken. Het is allemaal niet zo ingewikkeld en toch ook weer wel, want mensen kunnen nog zo hun best doen, er zijn altijd factoren die we niet in de hand hebben. Zelfs de meest gedisciplineerde gezondheidsfreak is niet zeker van een lang en gezond leven.

Zo is het ook met financiën. De basisformule is bekend: begin vroeg, beleg consequent, spreid en houd de kosten laag. Het lijkt eenvoudig en toch is de weg naar financieel succes verre van simpel.

Vooral de financieel adviseur profiteert

In 1940 schreef een jonge Wall Street-handelaar genaamd Fred Schwed een boek met de titel Where Are the Customers’ Yachts? Het was satirisch bedoeld, maar waar. De royale provisies in de financiële sector stelden effectenmakelaars in staat jachten te kopen. Maar de provisies waren zo hoog, dat klanten niet meeprofiteerden.

Schweds observatie kan niet een-op-een worden vertaald naar de dag van vandaag. De kosten van beleggen zijn immers sterk gedaald. Toch is het managen van de eigen financiën nog steeds niet eenvoudig. Hoe dat komt? Ik zie nog acht andere obstakels die succes in de weg kunnen staan:

Acht obstakels voor financieel succes

 1. Irrationeel gedrag verdringt rationele calculaties
  De afgelopen jaren heeft behavioral finance meer aandacht gekregen en wordt ook beter begrepen. Maar het begrijpen van beleggersgedrag is slechts een deel van de oplossing. Helaas biedt de behavioral finance-literatuur weinig oplossingen. Het enige wat een belegger kan doen, is zoveel mogelijk lezen over de beursgeschiedenis en daar lessen uit trekken. Een paar aanbevelingen: Charles Kindlebergers boek Manias, Panics, and Crashes en het werk van Terrance Odean van de University of California, inclusief een paper die hij onlangs heeft geschreven voor de website van Robinhood.

 2. De kapitaalmarkt is oneindig complex
  Om de wereld enigszins te begrijpen, zijn onze hersenen geprogrammeerd om vraagstukken te simplificeren. In de complexe wereld van beleggen is dat een probleem. Een oplossing is ook in dit geval om te leren van mensen die hierover hebben geschreven. Uitstekende voorbeelden zijn het boek Narrative Economics van Robert Shiller waar ik het eerder over heb gehad, en het concept van Chimamanda Ngozi Adichie van het "ene verhaal.”

 3. Pas op met complexe producten
  De financiële sector probeert altijd complexe beleggingen te verkopen. Dit soort instrumenten is riskant om twee redenen. Eén, het is voor de klant lastig in te schatten hoe zo’n product reageert op verschillende marktomstandigheden. Ten tweede zijn aan complexe beleggingsinstrumenten vaak hoge kosten verbonden. Mijn advies: hou het simpel. Laat een verkoper maar eens uitleggen waarom dat nieuwe product zo veel beter is dan een gewone belegging in aandelen, obligaties of vastgoed.

 4. De overheid maakt het er niet makkelijker op
  Belastingwetgeving in de VS, maar ook in andere landen, bestaat uit een wirwar van regels die constant veranderen. Niemand kan weten wat de overheid gaat doen. Toch is proactieve planning het halve werk. Neem met uw accountant de laatste belastingaangifte door en vraag om aanbevelingen.

 5. Voorspellingen zijn weinig waard
  Sla de krant open of zet de TV aan en er is altijd wel ergens een beursanalist die vertelt hoe de nabije toekomst eruitziet. Wat kunt u doen? Hier is het antwoord vrij eenvoudig op. Telkens als u wordt verleid, denk dan terug aan vorig jaar toen het coronavirus uit het niets opdook en de economie in een recessie duwde. Niemand had dat zien aankomen en de meeste analisten hadden geen flauw idee wat er komen zou. De toekomst is even onbekend. Voor een belegger is het daarom altijd verstandig een strategie te volgen die onafhankelijk is van gebeurtenissen en voorspellingen op de korte termijn.

 6. Stock-picking is nog moeilijker dan het lijkt 
  Het meest verrassende financiële artikel dat ooit mijn bureau heeft gepasseerd, was getiteld Do Stocks Outperform Treasury Bills? In het artikel, geschreven door Hendrik Bessembinder, wordt geconcludeerd dat in een periode van 90 jaar 96% van de Amerikaanse aandelen minder heeft gerendeerd dan Amerikaans schatkistpapier. In de huidige markt, waar sommige beleggers grote winsten boeken met Tesla en andere hoogvliegers, zou u het gevoel kunnen krijgen dat u iets mist: the fear of missing out (FOMO). Als u ooit in de verleiding komt om op zoek te gaan naar nieuwe hoogvliegers, denk dan aan Bessembinders onderzoek. De kans om de markt te verslaan is bijzonder klein.

 7. Mindfuck
  Als de markten 100% van de tijd volledig rationeel zouden zijn of juist 100% irrationeel, dan zou het leven voor beleggers eenvoudig zijn. Het probleem is alleen dat de markt vaak rationeel is, net genoeg om ons voor de gek te houden. Maar zodra het lijkt alsof de markt altijd logisch reageert, neemt hysterie de overhand. Dat zagen we afgelopen voorjaar, toen de aandelenkoersen daalden tot belachelijk lage niveaus. Ik benadruk daarom altijd het belang van portefeuillespreiding. Dit is naar mijn mening de enige manier om bescherming te vinden tegen een markt die in voetbaltermen altijd zwabberballen op u zal afschieten.

 8. Risico is ongrijpbaar
  Van risico bestaan de nodige definities. Sommige beleggers geloven dat de standaardafwijking (volatiliteit) de beste maatstaf is voor risico. Om hun standpunt te onderbouwen, wijzen zij op Nobelprijswinnend onderzoek. Maar Warren Buffett bijvoorbeeld is van mening dat de standaardafwijking niks zegt. Ik denk ook dat standaardafwijking een verkeerd concept is om risico te omschrijven. Risico neemt vele vormen aan, waardoor het ongrijpbaar is. Mijn aanbeveling: concentreer u op het belangrijkste risico, namelijk het risico dat financiële doelen niet worden behaald. Richt de portefeuille zo in, dat dit wel het geval zal zijn. In dit kader raad ik het boek Deep Risk van William Bernstein en The Most Important Thing van Howard Marks aan.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie