Nieuws

Opkomende markten profiteren van spanning China-VS

Pictet AM en NN IP hebben allebei hun redenen om positief te zijn over opkomende markten.

Opkomende markten (EM) zijn de laatste decennia steeds belangrijker geworden voor beleggers. Dat de EM-landen sneller groeien dan het Westen was een belangrijk argument, net zoals de grote sprongen voorwaarts die landen als Taiwan, Zuid-Korea en China maken in hun technologische ontwikkeling. 

Maar wat gebeurt er als Europa en de VS het qua BBP-groei een poosje beter doen dan de opkomende markten, zoals in 2021 het geval lijkt te zijn? Hebben EM-aandelen dan het nakijken? Dan is er de groeiende spanning tussen de VS en China. Kan dat de EM-trein laten ontsporen? 

De Zwiterse vermogensbeheerder Pictet AM en het Nederlandse NN IP duiken in de materie en komen tot de eenduige conclusie dat EM-aandelen en obligaties absoluut koopwaardig zijn en blijven.

Pictet wijst op combinatie hoge groei en inflatie

Patrick Zweifel, chef-econoom van Pictet Asset Management, is zelfs zeer positief over de opkomende markten, ondanks het feit dat twee factoren aan het werk zijn die EM-aandelen in principe omlaag zouden kunnen trekken. Dat zijn de oplopende rente in de VS en dat westerse economieën momenteel iets sneller groeien dan die van de opkomende landen.

"Historisch gezien is het niet echt gunstig voor EM-aandelen en obligaties als de groei in het Westen hoger is", legt Zweifel uit. Ook een hoge rente op Amerikaanse staatsobligaties is nadelig, omdat dit geld wegzuigt uit EM-kapitaalmarkten.

Toch maakt Zweifel zich weinig zorgen. Ten eerste zijn de groeivooruitzichten voor EM ook lang niet slecht. Ten tweede is het een tijdelijk fenomeen dat het Westen sneller groeit. Dat heeft alles te maken met de naweeën van corona. Het Westen was harder getroffen, en herstelt nu ook sneller. 

Inflatie is gunstig

Zweifel wijst verder als positieve factor op de oplopende inflatie. “Uit data over de afgelopen 70 jaar blijkt dat aandelen uit opkomende markten het erg goed doen als de wereldwijde inflatie meer dan 2 procent bedraagt en het BBP een bovengemiddeld snelle stijging laat zien. Dat is precies het scenario waar we nu in zitten.”

Gemiddeld leverden EM-aandelen in deze fases met hoge groei en hoge inflatie een rendement op van meer dan 20% op jaarbasis. EM-obligaties bleven daar niet ver bij achter met een rendement van +14% voor obligaties in lokale valuta (dollarschulden deden het iets minder goed).

Zweifel: “Dat was meer dan het dubbele van wat Amerikaanse staatsobligaties opleverden.”

Hoge inflatie, hoge groei

Zweifel interesseert het uiteindelijk niet zoveel of Europa en de VS tijdelijk harder groeien dan China of India. “Waar het om draait, is dat de opkomende markten zelf sterk blijven groeien.”

Op dat vlak wijzen alle cijfers in de goede richting. De vier belangrijkste groeimotoren van de opkomende economieën zijn positief: de wereldhandel groeit, de grondstoffenmarkt is sterk, China blijft goed presteren en de dollar lijkt te verzwakken.

Een zwakke dollar is volgens Zweifel een gunstig teken. Het duidt er namelijk op dat de eigen munteenheden sterk zijn. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen in opkomende markten een enorme impact hebben, omdat veel schulden zijn afgesloten in dollars. Hoe zwakker de dollar, des te lager is de schuldenlast.

NN IP: Profiteren van Chinees-Amerikaanse rivaliteit

Marcin Adamczyk van NN Investment Partners is net zo positief als Zweifel, maar hij heeft daarvoor een andere hoofdargument: de rivaliteit tussen de VS en China.

Dat die rivaliteit er is, blijkt uit alles: de groeiende militaire aanwezigheid van de VS in de Zuid-Chinese Zee, de harde toon van Biden tijdens de laatste Navo-top, de dreigementen over en weer met sancties en de ruimterace.

Het zijn allemaal voorbeelden van spanning waar veel beleggers met zorg naar kijken. Adamczyk ziet dat anders. Hij beschouwt de rivaliteit vooral als een groot voordeel voor opkomende markten die in de Chinese of Amerikaanse invloedsfeer zitten.

Strijd om de macht

Adamczyk verwacht dat de strijd tussen de VS en China de komende jaren vooral op economisch terrein uitgevochten zal worden. Beide landen zullen er alles aan doen om een technologische en economische voorsprong te krijgen ten opzichte van de ander. Dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden, en daar plukken de opkomende markten de vruchten van.

Een goed voorbeeld zijn de geplande investeringen in de Amerikaanse infrastructuur. Biden beseft dat de VS op dit terrein achterloopt op China. Voor die investeringen zullen een heleboel goederen en materialen nodig zijn, en die heeft de VS niet allemaal zelf in huis.

“Hoe meer van de overheidscheques worden besteed aan goederen in plaats van diensten, des te beter is het voor bevriende naties als Brazilië en Mexico."

Adamczyk denkt dat het conjunctuurpakket van Biden Mexico een extra groei kan opleveren van 0,5% tot 1%. Voor Brazilië is dat 0,25%-0,75%. Maar ook andere landen zullen profiteren, zoals Vietnam en Thailand die beide veel halffabricaten leveren aan de VS. Mongolië, Zambia en Chili profiteren van de honger naar metalen. Hetzelfde geldt voor Zuid-Afrika.

Zijderoute

In het geval van China zijn de baten voor opkomende markten ook niet te overzien. Vooral het Belt & Road Initiative (ook wel de nieuwe Zijderoute genoemd) kan nog jaren voor plezier zorgen. De handel langs deze routes betekent bijna automatisch meer welvaart voor alle landen die er langsliggen van Rusland tot Afrika en Oost-Europa tot het Midden-Oosten. 

Waar Adamczyk ook opvallend positief over is, zijn de projectinvesteringen van China. Vaak worden met name de negatieve kanten belicht van Chinese investeringen in buitenlandse bruggen, spoorlijnen, havens en dergelijke. De kritiek is dat China landen doelbewust met schulden opzadelen om ze vervolgens in de tang te nemen.

Meer te kiezen

Maar de andere kant van de medaille is dat het voor veel opkomende markten een aantrekkelijkere manier van financiering is dan wanneer ze aankloppen bij het Internationaal Monetair Fonds of de Wereldbank die nog veel meer eisen stellen dan China.

Het dwingt deze instituten tot het geven van gunstigere voorwaarden. De opkomende markten hebben met andere woorden meer te kiezen bij de financiering van projecten, en dat is altijd gunstig.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie