Nieuws

Drie hedges tegen inflatie

Pimco durft geen exacte inflatievoorspellingen voor de lange termijn te doen, maar acht de kans wel heel groot dat de inflatie de komende 10 jaar hoger zal zijn dan de afgelopen 10 jaar. "Beleggers zijn daar onvoldoende op voorbereid."

Bij de bestrijding van het coronavirus vielen vorig jaar vaak termen als “varen op zicht”. Veel meer dan een paar weken vooruitkijken was er voor regeringen niet bij door het onvoorspelbare karakter van het virus.

Zo is het nu ook weer een beetje met inflatie. De meeste economen zijn het erover eens dat we de komende maanden een flinke stijging zullen zien. Maar wat er daarna met het prijspeil gebeurt, daar is veel twijfel over.

Pent-up demand

Op de korte termijn is het beeld zoals gezegd redelijk helder. De wereld komt uit een gigantische crisis, met de VS en China voorop. In een globaal verweefde wereld kost het dan even tijd om alle ketens van toeleveranciers en eindproducenten weer op orde te krijgen. Dat gaat niet altijd vlekkeloos, met als gevolg tijdelijk hogere prijzen.

Hetzelfde geldt voor wat ze in het Engels pent-up demand noemen. Er zijn een heleboel aankopen die consumenten en bedrijven vanwege de crisis hebben uitgesteld. Die aankopen worden nu ingehaald. Gevolg: tijdelijk meer vraag dan aanbod, dus wederom hogere prijzen.

Veel onzekerheid op lange termijn 

Maar wat als dat achter de rug is? Wat gebeurt er dan? Pimco, een van de grootste obligatiebeleggers ter wereld, voorspelt in de blog Positioning Portfolios for a Variety of Inflation Scenarios dat de inflatie de komende tien jaar hoger zal zijn dan de afgelopen tien jaar, maar helemaal zeker weten doet de vermogensbeheerder dat niet.

Die onzekerheid heeft onder andere te maken met de Amerikaanse Federal Reserve die heeft aangegeven voorlopig niet zoveel waarde te hechten aan de inflatiedoelstelling van 2%. Pimco zou het niet vreemd vinden als die doelstelling voor een langere periode de ijskast ingaat of wordt vervangen door iets anders, maar de Fed heeft zich daar niet expliciet over uitgelaten.

Daarnaast zijn er de investeringsplannen van Joe Biden, waarvan nog onduidelijk is of het hele plan doorgaat, of slechts een deel, en hoe het betaald wordt. Ook dat heeft gevolgen voor het prijspeil.

Europa  

In Europa is de inflatiedoelstelling van 2% volgens Pimco minder een issue omdat de prijsverwachtingen daar wat gedempter zijn. Toch zal ook bij ons de inflatie aantrekken. Voor beleggers wordt dat nog een grote uitdaging. Die zitten namelijk nog helemaal in de mindset van een extreem lage inflatie en rente.

Daar moet volgens Pimco vrijwel zeker wat aan veranderen, en dan maakt het niet zoveel uit of de inflatie nou met 1% oploopt of met 2%.

3 keer inflatiebescherming

Voor Pimco springen er 3 vormen van inflatiebescherming uit. Dat zijn inflation linked bonds, TIPS en grondstoffen/valuta.

  1. Aan de inflatie gelinkte obligaties zijn volgens Pimco vooral voor Europese investeerders interessant. Pimco verwacht dat de inflatie in Europa slechts geleidelijk zal oplopen. Dat wordt een proces van 1 tot 2 jaar. Op de lange termijn - tussen 2026 en 2031 - verwacht Pimco een inflatie in de eurozone van gemiddeld 60 basispunten onder de 2%. Voor die omstandigheden zijn inflation-linked bonds een aantrekkelijk en goedkope vorm van inflatiebescherming.
  2. Beleggers in de VS hebben vermoedelijk meer behoefte aan inflatiebescherming. Hier kunnen zogenoemde Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) uitkomst bieden. Het verschil met inflation-linked bonds is dat bij de TIPS de hoofdsom is beschermd tegen inflatie in plaats van de rente. Een belangrijk nadeel is de definitie van inflatie. Bij TIPS wordt uitgegaan van de consumentenprijzen (CPI). Maar hoe zuiver is dat? Het komt regelmatig voor dat de manier waarop de CPI berekend wordt verandert.
  3. Pimco raadt aan om TIPS altijd te combineren met andere vormen van inflatiebescherming. Historisch gezien zijn grondstoffen dan een goede keuze. Producten als graan, olie, goud en koper hebben vaak een sterke correlatie met het inflatieniveau. Nadeel is alleen dat grondstoffenprijzen erg volatiel zijn. Het is niet iets voor mensen met  zwakke zenuwen. Wat tenslotte kan helpen is een spreiding over meerdere valutagebieden Over het algemeen geldt namelijk dat de waarde van een munt uit een land met een hoge inflatie op den duur meestal daalt (deprecieert) tegenover landen met minder inflatie en een sterke munt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie