Nieuws

Goldilocks-scenario rechtvaardigt risk-on

Het huidige Goldilocks-scenario in de VS, waabij de economie een stabiele groei laat zien en de inflatie laag ligt, rechtvaardigt volgens Amundi een blootstelling aan meer risicovolle beleggingscategorieën. Toch kiest de Franse vermogensbeheerder tevens voor extra inflatiebescherming.

"Het verwachte herstel van de bedrijfswinsten is het sterkste argument voor een opwaarts potentieel van aandelen binnen het meer risicovolle segment," schrijft Monica Defend, hoofd research bij Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi, in de publicatie 2021 Recovery to continue and beat potential.

Aandelen duur, maar niet te duur


Volgens Defend is er een grote kans dat het herstel van de wereldwijde economie zich de komende 12 tot 18 maanden doorzet, deels aangejaagd door aanhoudende steun van overheden en centrale banken. “Dit zal voldoende zijn om in de komende 18 maanden een bovengemiddelde groei te realiseren.”

Defend voorziet dat het herstel in Europa langer op zich laat wachten door vertragingen en kwetsbaarheden in de vaccinatiecampagne in de regio. Ook de nieuwe lockdownmaatregelen in het eerste en tweede kwartaal vertragen het economisch herstel. “Toch vordert de uitrol van vaccins en, behoudens ongunstige ontwikkelingen rondom virusvarianten, zou vanaf de zomer een steviger herstel moeten plaatsvinden.”

Wel inflatiebescherming

Amundi heeft de inflatieverwachtingen voor ontwikkelde markten naar boven bijgesteld vanwege een combinatie van hogere grondstoffen- en energieprijzen. Dit betreft tijdelijke factoren, waardoor de inflatie in 2022 stabiliseert naar iets boven pre-pandemische niveaus.

Desondanks kiest Amundi ervoor het inflatierisico alvast af te dekken met inflation linked bonds. “Bedrijfsobligaties zouden onder druk komen te staan in het geval de inflatie zich toch boven die drie procent stabiliseert. Dit is niet ons basisscenario, maar toch de moeite waard om af te dekken met inflation linked bonds."

Hoge inflatie is niet het scenario

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?