Nieuws

Waarschuwing NN IP: De-globalisering leidt tot hogere inflatie

De vrees voor een sterke stijging van de inflatie is momenteel klein. Dat zal volgens NN IP snel veranderen als de trend richting de-globalisering doorzet.

Wat gebeurt er als de trend van de-globalisering doorzet? Als we in het rijke Westen niet alleen mondkapjes, maar ook speelgoed, textiel en medicijnen zelf gaan produceren in plaats van dat te laten doen in lage-lonenlanden.

Volgens hoofd beleggingsstrategie Marco Willner van NN Investment Partners is dat een buitengewoon riskant scenario dat kan leiden tot hoge inflatie, zwakke economische groei en kelderende obligatie- en aandelenkoersen.

Jaren 80

Willner wijst op het begin van de jaren 80 toen de inflatie overal torenhoog was. Sindsdien is er veel gebeurd. Centrale banken zijn een strenger monetair beleid gaan voeren en de globalisering heeft gezorgd voor meer concurrentie, meer efficiëntie en lagere arbeids- en grondstoffenkosten. 

Als dit proces wordt teruggedraaid, dan kun je er volgens Willner je vingers op natellen dat dit grote gevolgen zal hebben voor de inflatie.

Hoeveel precies hangt af van veel factoren. De mate van de-globalisering speelt uiteraard een rol. Verder is de reactie van centrale banken belangrijk. Als die snel ingrijpen, kan de schade beperkt worden. Blijven ze daarentegen behind the curve, dan kan de inflatie uit de hand lopen en ontstaat er al snel een loon-prijsspiraal die moeilijk te stoppen is.

Loon-prijsspiraal

De-globalisering betekent immers dat er werk terug zal komen naar het Westen. Een deel van dat werk kan worden opgevangen door automatisering, maar niet alles. Dat betekent extra druk op de arbeidsmarkt, vooral aan de onderkant.

De lonen zullen stijgen en daarna de prijzen. Dat geldt nog meer als er tegelijkertijd een restrictief immigratiebeleid wordt gevoerd. De gevolgen voor de obligatiemarkt zullen volgens Willner enorm zijn.

De rente zal omhoogschieten en daarmee de koersen omlaag. Op de aandelenmarkt zullen beleggers ondertussen merken dat bedrijven moeilijker leningen krijgen. De rentelasten zullen stijgen, net als de productiekosten. Dat alles drukt de marges en de aandelenkoersen.

Schulden dalen in waarde

Het enige voordeel is dat het voor overheden makkelijker wordt schulden af te bouwen. Een hoge inflatie betekent immers ook dat de relatieve waarde van schulden afneemt.

Volgens Willner is een wereld van de-globalisering en hoge inflatie slechts een van de vele denkbare scenario's. Maar het is wel een van de gevaarlijkste. Hij raadt daarom centrale banken, beleidsmakers en beleggers aan de situatie goed in de gaten te houden en direct in te grijpen, zodra de inflatie uit de hand dreigt te lopen. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie