Nieuws

Grote beslissingen met weinig kennis

De kennis over het coronavirus is nog altijd gering. Virologen zijn daarom bijna net zo blind als de overheden die ze adviseren. Zeker is alleen dat de crisis nog lang zal duren. Filosoof Mark Manson adviseert mensen daarom zich voor te bereiden op het ergste.

Mark Rutte vergelijkt de coronacrisis met rijden in de mist. Het is met 50% van de kennis, 100% van de besluiten nemen. Mark Manson, een Amerikaanse auteur en denker, vindt dat nog behoorlijk optimistisch.

In zijn ogen weten we bijna niets: niet over het coronavirus, en ook niet over de economische gevolgen van de lockdown. Neem bijvoorbeeld de besmettelijkheid van kinderen. De ene dag zeggen onderzoekers dat ze wel besmettelijk zijn, de volgende dag niet.

Met de dodelijkheid van het virus wordt geschipperd tussen "gering, vergelijkbaar met een gewone griep" tot "zeer dodelijk". Hoeveel mensen zijn er überhaupt overleden? Niemand weet het, net zo min als dat we weten hoeveel mensen er besmet zijn, of besmet zijn geweest.

Onbetrouwbare voorspellingen

“Wat dat betekent," schrijft Manson in zijn blog Nobody knows what is going on. "Ik weet het ook niet, en niemand weet het. Vrijwel alle epidemiologische prognoses, inclusief die waar overheden op vertrouwen, zijn tot nu toe fout geweest.”

En met de economische voorspellingen is het volgens Manson niet veel beter gesteld. "Die zijn al slecht sinds er economen in de wereld zijn."

Wat weten we wel?

Er zijn slechts een paar dingen die volgens Manson zeker zijn:

  • De covid-19-pandemie is niet vergelijkbaar met een gewone griepepidemie. Covid-19 is veel besmettelijker en schadelijker voor de gezondheid.
  • Pandemie gaat nog lang duren. De meest optimistische geluiden zijn dat er een vaccin komt ergens in 2021. Tot die tijd zitten we dus vast aan social distancing en veel thuis zitten. Voor de economie betekent dat waarschijnlijk niet veel goeds (hoewel dit niet met zekerheid te zeggen is).
  • De plaats waar iemand woont, is belangrijk. Italië is niet vergelijkbaar met Zweden; Groningen niet met Noord-Brabant; en het platteland niet met de stad. Tussen regio’s en werelddelen zijn grote verschillen. Manson: “Het is bijvoorbeeld makkelijk voor mij, als New Yorker, me op te winden over het feit dat ze in Florida op het strand liggen. Maar misschien is dat daar wel verantwoord.”

Wees voorbereid!

Wat te doen? De eerste tip van Manson is niet teveel aantrekken van wat er in de media wordt gezegd. Juist in dit soort crisistijden worden daar extreme posities en meningen ingenomen en tegenover elkaar gezet. Het is economie versus gezondheid; arm versus rijk; kapitaal versus arbeid; jong versus oud; rechts versus links. Terwijl de werkelijkheid natuurlijk veel diffuser is.

Mensen doen er volgens Manson verstandig aan zich daarom nu vooral te focussen op zichzelf en de mensen om hun heen. Ze moeten zich bovendien financieel, fysiek en emotioneel voorbereiden op het ergste, want de kans dat de coronacrisis op korte termijn over waait, is nihil.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus