Nieuws

Nu gokken op een stijgende rente

Als Covid-19 dezelfde trend als SARS volgt, dan zal de Amerikaanse rente later dit jaar hard oplopen.

De rente op Amerikaanse obligaties is de laatste weken sterk gedaald. De rente op een tienjarige staatslening is gezakt van bijna 1,9% tot onder de 1,4%. Voor contraire beleggers is dat een mooi moment om te speculeren op een stijging. Dat is de stellige mening van Kevin Flanagan, hoofd vastrentende waarden bij WisdomTree.

Flanagan baseert zich op de uitbraak van het SARS-virus in 2003. Toen was er ook een grote run op Amerikaans schatkistpapier vanwege de relatieve veiligheid van deze obligaties. Maar het duurde niet lang tot de rente weer opliep tot het oude uitgangsniveau en zelfs iets erboven.

Voorzichtigheid geboden

Hoe snel dat dit keer zal gaan, hangt af van de duur van de economische groeivertraging. Flanagan gaat er vanuit dat dit slechts een kwartaal zal zijn. Als de economische groei het tweede kwartaal weer aantrekt, zal de rente ook opveren. Dat geldt vooral als er door problemen met de toelevering van goederen uit China extra opwaartse druk op de inflatie komt.

Flanagan raadt een voorzichtige strategie aan met zowel shorts als longs en het vermijden van obligaties met een middellange looptijd. Het kan immers ook zo zijn dat de groei minder snel op gang komt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie