Nieuws

Europese ETF-belegger pakt door

Het coronavirus heeft niet geleid tot voorzichtigheid bij Europese ETF-beleggers. Recordbedragen stroomden afgelopen maand naar aandelen wereldwijd en naar beleggingen, aandelen én obligaties, uit opkomende markten, aldus Detlef Glow van Lipper.

De Europese ETF-sector heeft over januari weinig klagen. De omzet steeg afgelopen maand bovengemiddeld. Het ETF-momentum houdt duidelijk aan.

In combinatie met de positieve prestaties van de onderliggende markten leidde de instroom van nieuw kapitaal tot een stijging van het beheerde Europese ETF-vermogen van 869,8 miljard euro per 31 december 2019 tot een nieuw recordbedrag van 883,1 miljard euro eind januari.

Deze stijging van 13,3 miljard euro was vooral het gevolg van instroom (+12,1 miljard euro). Deze instroom van 12,1 miljard euro lag bijna 50% boven het gemiddelde van de laatste twaalf maanden (+8,7 miljard euro). Het nieuwe kapitaal ging vooral naar passieve aandelenfondsen (+7 miljard euro) en in mindere mate naar obligatie-ETF's (+4,9 miljard euro).

Europese ETF-belegger gaat voor aandelen

raex

De best verkopende Lippercategorie was aandelen wereldwijd (+3,3 miljard euro), gevolgd door aandelen opkomende markten in euro's (+1,1 miljard euro) en obligaties opkomende markten in harde valuta (+0,9 miljard euro).

Niets nieuws. Ook in de maanden ervoor kozen beleggers voor brede wereldwijde aandelenspreiding en werden beleggingen in de opkomende markten gekocht.

Uitstroom was er in januari ook. Europese ETF-beleggers bleken ook in hun verkoopopdrachten consistent. Europese en Duitse aandelen gingen uit de portefeuille, net als euro-staatsobligaties. Wanneer komt Europa weer in de gratie van beleggers?

Europese ETF-belegger heeft weinig last van home bias

raex

Aangezien de Europese ETF-markt sterk geconcentreerd is, was het niet verrassend dat zeven van de tien belangrijkste ETF-verkopers ook afgelopen maand de beste zaken deden.

iShares verkocht uiteraard het meest (+5,2 miljard euro). Uiteraard, want de dochter van BlackRock heeft bijna de helft van de Europese ETF-markt in handen. Nummers twee en drie waren Xtrackers (+ 1,3 miljard euro) en UBS ETF (+1,3 miljard euro)

Niet overal werden de flessen champagne ontkurkt. Acht van de vijftig ETF-verkopers kregen afgelopen maand te maken met uitstroom. Genoeg reden dus om verder te consolideren.

IShares domineert Europese ETF-markt

raex


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie