Nieuws

KPMG: “Nederlandse pensioenfondsen worstelen met ESG-eisen”

Uit onderzoek van KPMG onder pensioenfondsen blijkt dat de helft beleid heeft op ESG-gebied zonder hieraan doelstellingen te koppelen.

Ruim 40% heeft beleid en heeft hier ook lange termijn doelstellingen aan gekoppeld gericht op het verkleinen van de impact van de beleggingen op de maatschappij en het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Leonie Jesse van KPMG Sustainability: “Twee van de drie fondsen geven aan dat verantwoord beleggen een integraal onderdeel vormt van hun zogenoemde investment beliefs. Bij één op de vier fondsen maakt verantwoord beleggen onderdeel uit van de beleggingsbeginselen die zij hanteren, waarbij wordt aangegeven hoe de beleggingen bijdragen aan het realiseren van goede rendementen op de lange termijn en een betere leefwereld voor hun deelnemers.”

Fondsen slagen er in beperkte mate in de wetgeving volledig te volgen, consludeert KPMG. “Zo worden deelnemers in beperkte mate geïnformeerd over de mate waarin milieu, sociale en governance aspecten worden meegenomen bij investeringsbeslissingen. Een belangrijke verplichting die voortvloeit uit de Europese richtlijn IORP II,” zegt Jesse. 

Niet doorgevoerd in alle assetclasses

“En niet alle fondsen gaan structureel in gesprek met hun deelnemers over de aanpak die zij hanteren voor verantwoord beleggen. Terwijl dit een belangrijk onderdeel is van het proces dat ervoor moet zorgen dat de fondsen voldoen aan de eisen die stakeholders aan hen stellen. Zoals het niet beleggen in tabaksbedrijven of bedrijven die de mensenrechten schenden."

En minder dan de helft van de onderzochte pensioenfondsen blijkt het verantwoord beleggen door te voeren in alle asset classes, waaronder ook de beleggingen in vastgoed, hedgefunds enzovoorts.

Jesse: “Naarmate ESG-kwesties, zoals klimaatverandering en mensenrechten, zichtbaarder en urgenter worden zullen de eisen die gesteld worden aan pensioenfondsen steeds hoger worden. Daarom is het niet alleen belangrijk dat fondsen nagaan of zij voldoen aan de huidige eisen. Het is essentieel dat zij vaststellen of zij voldoende voorbereid zijn op de toekomstige urgentie van verantwoord beleggen. Het is duidelijk dat veel fondsen hierin nog flinke stappen moeten zetten.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie