Nieuws

India heeft aan glans verloren

De sterke groei in India is eruit, maar toch ziet ABN Amro nog potentie. Onder andere dankzij versoepeling van het macro-economische beleid, dat nog doorwerkt.

India heeft in het afgelopen jaar wat van zijn glans verloren, vindt ABN Amro.

"De economische groei is gedaald naar een zesjaarsdieptepunt van 5% jaar op jaar in het tweede kwartaal. Recente economische data zijn over het algemeen ook niet echt veelbelovend. Toch denken we dat de groei de komende jaren wat kan versnellen, aannemende dat de versoepeling van het macro-economische beleid gaat doorwerken en de externe omgeving zal stabiliseren," schrijft Arjen van Dijkhuizen, senior econoom bij de bank. 

"Eén van de belangrijkste risico’s die dit herstel zou kunnen doorkruisen houdt verband met zwakheden in de financiële sector. Deze kent uitdagingen op het vlak van de schaduwbanken (geïllustreerd door faillissementen van enkele niet-bancaire leningverstrekkers) en probleemleningen bij staatsbanken (geconcentreerd in de energiesector)."

Politieke risico's

Een ander risico vloeit volgens Van Dijkhuizen voort uit spanningen met de aartsvijand Pakistan, die in de loop van het jaar zijn opgelaaid vanwege ontwikkelingen in Kashmir.

"Ook binnenlandse politieke risico’s blijven aanwezig, ondermeer verband houdend met spanningen tussen de verschillende religieuze bevolkingsgroepen en de omgang met minderheden. Bij al deze risico’s is het een voordeel dat de externe positie van India de afgelopen jaren is verbeterd."

"Het lopende rekeningtekort daalt naar verwachting dit jaar tot 1,5% van het bbp. Daarnaast zijn de deviezenreserves weer toegenomen en deze dekken nu ongeveer zeven maanden invoer en ongeveer vier maal de kortlopende externe schuld."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie