Nieuws

Vijf manieren om portefeuilles minder kwetsbaar te maken

Pensioenadviseur bfinance heeft vijf strategieën op een rij gezet om beleggingsportefeuilles minder kwetsbaar te maken voor beurscorrecties. Geen van de vijf is perfect, een combinatie is het beste.

Pensioenadviseur bfinance heeft een witboek, Five levers for reducing equity risk, gepubliceerd voor institutionele beleggers over hoe zij hun beleggingsportefeuilles minder kwetsbaar kunnen maken voor aandelenmarktcorrecties.

In het witboek worden vijf verschillende methoden beschreven die momenteel populair zijn:

  1. Meer illiquide (niet-beursgenoteerde) alternatieve beleggingen opnemen in de portefeuille.
  2. Meer liquide alternatieve beleggingen.
  3. Verbetering van de weerstand van de aandelenportefeuille. 
  4. Aandelenrisico’s hedgen.
  5. Meer vastrentende waarden.

Geen silver bullit

Geen van deze methoden is volgens bfinance de ultieme methode die zorgt voor perfecte portefeuillebescherming. Het beste wat je als institutionele belegger kan doen om de risico’s bij een beurscrash te minimaliseren, is alle vijf methoden tegelijk gebruiken.

Daarvoor moeten beleggers om te beginnen hun hele portefeuille doorlopen om te kijken waar welke risico's zitten. Vervolgens kan begonnen worden met de diversificatie.

Een van de meest opvallende conclusies van het rapport heeft betrekking op illiquide alternatieve beleggingen. Denk daarbij hoofdzakelijk aan infrastructuur, particuliere schulden en onroerend goed. Beleggers gaan er volgens bfinance vaak ten onrechte vanuit dat deze investeringen een beperkte correlatie hebben met aandelenmarkten.

Eind van de cyclus

Illiquide alternatieve beleggingen waren van de vijf methoden de afgelopen jaren verreweg de populairste onder beleggers. Dat heeft zijn sporen nagelaten, zo zegt bfinance.

De groeiende vraag heeft er ten eerste voor gezorgd dat de grote winst voornamelijk zat in waardestijging van deze beleggingen en niet in dividend. Dat is tegelijk met de rente sterk gedaald.

En precies dat maakt alternatieve beleggingen volgens bfinance gevoeliger voor beurscorrecties dan beleggers denken. Dat geldt met name aan het einde van de economische cyclus.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?