Nieuws

AIFMD moet op een aantal punten aanzienlijk worden verbeterd

Dat blijkt uit onderzoek van KMPG in opdracht van de Europese Unie. Zo bestaan binnen de EU verschillende opvattingen over het substance- begrip in het kader van het delegeren van beheerwerkzaamheden.

De Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) die sinds 2011 van kracht is, heeft ervoor gezorgd dat binnen de Europese Unie geharmoniseerde wetgeving en toezicht is ontstaan.

Dit blijkt uit een evaluatie die KPMG in opdracht van de Europese Commissie heeft uitgevoerd in vijftien EU-lidstaten. Als reactie op de financiële crisis in 2008 nam het Europees Parlement in 2011 de AIFMD aan om uniforme wetgeving te creëren voor fondsbeheerders die alternatieve beleggingsfondsen beheren en deelnemingsrechten aanbieden.

"Strengere eisen op het gebied van kapitaal, waardering, bedrijfsvoering en informatieverstrekking moesten leiden tot een beperking van de risico's en een betere bescherming van beleggers," zegt Ivo Habets van KPMG Advisory.

Verbeterpunten

Habets: "De conclusie van de evaluatie is dat de AIFMD een cruciale rol heeft gespeeld bij het creëren van een gemeenschappelijke en transparante markt voor het beheren en aanbieden van alternatieve beleggingsfondsen binnen de Europese Unie. De evaluatie laat echter ook zien dat de AIFMD op een aantal punten aanzienlijk moet worden verbeterd."

Want hoewel AIFMD heeft bijgedragen aan geharmoniseerde wetgeving voor fondsbeheerders, blijken EU-lidstaten de richtlijn op een aantal terreinen heel verschillend te hebben verankerd in hun nationale wetgeving.

Habets: "Zo bestaan binnen de Europese Unie verschillende opvattingen over het substance- begrip in het kader van het delegeren van beheerwerkzaamheden. Ook de werkzaamheden van de AIFMD-bewaarfunctie worden door verschillende EU-lidstaten anders ingevuld. Op nationaal niveau zijn bijvoorbeeld interpretatieverschillen zichtbaar ten aanzien van onder meer de look-through-bepaling en de cash monitoring-taken."

Brexit als voorbeeld

Dit soort verschillen brengt risico's met zich mee, aldus de adviseur. "Een goed voorbeeld hiervan is Brexit. Britse fondsbeheerders die zich als gevolg van Brexit willen vestigen op het vasteland vergelijken de wijze waarop de AIFMD in de verschillende landen is geïmplementeerd in nationale wetgeving."

"Landen die AIFMD niet ten volle implementeren kunnen zich in de kijker te spelen als ideaal vestigingsland. Datzelfde geldt voor het stellen van minimale aanvullende eisen aan het aanbieden van deelnemingsrechten aan retailbeleggers. Een onderlinge strijd tussen lidstaten om zich te profileren als vestigingsland druist in tegen het principe van één interne markt."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen