Nieuws

Risico's betere bedrijfsobligatiemarkt stapelen zich op

Selectie is essentieel nu de kwaliteit van de investment grade bedrijfsobligaties daalt. Dat schrijft Steven Boothe, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Global Investment Grade Corporate Bond Fund.

"Het is geen geheim dat de kwaliteit in het investment gradesegment van de bedrijfsobligatiemarkt de afgelopen jaren is gedaald, vooral door de explosieve groei van het volume BBB-schuld. Ongeveer de helft van de Amerikaanse investment grade bedrijfsobligatiemarkt heeft inmiddels de BBB-status, terwijl dat 10 jaar geleden nog ruim een derde was. In de euro-markt is hun aandeel nog sterker gestegen.

Extra geleend

Reden van de kwaliteitsdaling is dat bedrijven de laatste jaren veel hebben geleend om fusies en overnames (M&A) te financieren. Daardoor zijn er niet alleen meer uitgiftes door BBB-emittenten gedaan, maar zijn ook bedrijven met een A-rating naar de BBB-status teruggevallen.

De rating-verzwakkende M&A-leningen vormen waarschijnlijk als eerste een gevaar als de bedrijfswinsten in de VS dalen, nu we de laatste fase van de economische cyclus zijn ingegaan. De rentes zullen naar verwachting tot 2020 verder stijgen, wat het probleem alleen maar verergert.

In 2019 vormen aflopend BBB-papier circa 2% van de in USD en euro uitgegeven investment grade bedrijfsobligaties, maar in 2020 schiet dit omhoog naar 10% of meer, en ook de volgende jaren moet er veel worden afgelost of doorgeschoven.

Minder risico in Europa

Bij nadere bestudering blijkt dat de kredietkwaliteit niet in alle regio’s en sectoren even sterk is gedaald. De risico's zijn geconcentreerd in enkele marktsectoren. In de VS is het BBB-aanbod met name in de gezondheidszorg en energie explosief gestegen.

Hoewel de markt van BBB-papier in de VS en Europa ongeveer even groot is wat betreft marktaandeel, komt ruim een kwart van de groei van de in euro uitgegeven BBB-schuld de afgelopen vijf jaar voor rekening van reverse-yankee bonds. Dat zijn obligaties van Amerikaanse bedrijven, uitgegeven in euro. Deze maken nu circa 20% van de Europese markt uit en worden mogelijk een van de eerste slachtoffers als de Amerikaanse kredietcyclus omslaat.

Naar onze mening is de investment grademarkt in Europa, met inbegrip van het BBB-segment, op middellange termijn de stabielere optie.

Risico's beperken

Hoewel het toegenomen risico door de groei van het BBB-segment zorgwekkend is, kunnen verschillende gunstige trends het systeemrisico minimaliseren. Ten eerste was de meeste M&A-activiteit na de financiële crisis gericht op de niet-cyclische consumentensector, terwijl dat vóór de crisis vooral op energie en kapitaalgoederen was. Sectoren met een lage bèta, zoals niet-cyclische consumentengoederen, zullen bij een volgende recessie waarschijnlijk minder zwaar getroffen worden dan die met een hogere bèta.

Verder telt het BBB-universum meer voormalige A-namen dan voormalige BB-namen. Daarom blijft het aantal verdere afwaarderingen naar high yield ook bij een recessie waarschijnlijk beperkt, omdat het rating-verlagende effect waarschijnlijk al heeft plaatsgevonden.

Wat misschien ook helpt, is het feit dat bedrijven in het BBB-segment hun schuld vaak sneller afbouwen dan die met A-status. Een sterk managementteam zal zich sneller bewust zijn van de kostenstijging die het verlies van de investment grade status meebrengt en de schuld pro-actiever aanpakken.

Flexibiliteit en discipline geboden

Beleggers hoeven BBB-bedrijfsobligaties niet geheel te mijden, maar discipline en flexibiliteit zijn geboden. Ook kunnen ze het neerwaartse risico beperken door te focussen op papieren met een kortere looptijd, vooral in sectoren met hoge schulden.

In het algemeen is de onderliggende gezondheid van bedrijven beter dan in het recente verleden en de laatste fase van de cyclus vóór de financiële crisis. Er zijn nog steeds BBB-namen te vinden met positieve, stabiele kasstromen en een solide langetermijnstrategie.

Door te kiezen voor goed geleide bedrijven met een toekomstgericht business-model beperken beleggers hun exposure naar de delen van de BBB-markt die bij de volgende recessie waarschijnlijk het zwaarst worden getroffen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus