Nieuws

Vier succesfactoren langetermijnbeleggen

Wat is vereist om een beleggingsorganisatie in staat te stellen om succesvol te beleggen op de lange termijn? Helaas voldoen pensioenfondsen maar aan een van de succesfactoren.

Gegeven het feit dat beleggen vaak wordt uitgevoerd door institutionele beleggers namens hun begunstigden/klanten, doet zich de volgende vraag voor: wat zijn de kenmerken of attributen die vereist zijn om een beleggingsorganisatie in staat te stellen om succesvol te beleggen op de lange termijn?

Het Brandes Institute gaat in het rapport Organizational Design and Long-Term Investing in op deze vraag. Dit rapport is na inlog gratis in zijn geheel te lezen op IEXProfs Research

De auteurs David Iverson en Geoff Warren hebben vier succesfactoren geïdentificeerd voor langetermijninvesteren:

 1. Beleggingsovertuigingen
  Beleggingsovertuigingen geven weer hoe investeerders denken over de markt. Het bewerkstellingen van een gemeenschappelijke set beleggingsovertuigingen is essentieel voor het focussen van een beleggingsorganisatie. Beleggingsopvattingen dienen een aantal kenmerken te hebben: consistentie, relevantie en focus op de lange termijn.

 2. Bestuur
  Dit gaat over toezicht en besluitvormingsprocessen. In een ideale situatie bestuurt het bestuur in plaats van dat het management. De uitdaging is voor de bestuurdersleden om dit zo te doen dat het hen, de beleggers, stimuleert om de focus op de lange termijn te houden. De factoren van goed bestuur zijn: de bestuursstructuur, de duidelijkheid van de missie/het doel, en de scheiding van bestuur en management.

 3. Op elkaar afgestemde belangen
  Een langetermijninvesteringsstrategie vereist een sterke afstemming om goed te kunnen worden geïmplementeerd.

 4. Mensen
  Een organisatie bestaat uiteraard uit mensen en mensen nemen investeringsbeslissingen. Het aannemen van beleggers met een langetermijnmindset en hen plaatsen in een omgeving die langetermijninvesteringen stimuleert, is essentieel.

Vier succesfactoren essentieel

Vervolgens worden deze vier succesfactoren gebruikt om te beoordelen hoe goed verschillende typen institutionele langetermijnbeleggers zijn opgezet voor succesvol langetermijnbeleggen.

De auteurs geloven dat beleggingsorganisaties die de vier succesfactoren effectief aanpakken, hun kansen op het behalen van langetermijnsucces aanzienlijk verbeteren.

Vier typen organisatiestructuren worden in het rapport langs de meetlat gelegd:

 1. Family Offices
 2. Endowments (zoals van Amerikaanse universiteiten) en stichtingen
 3. Sovereign Wealth Funds
 4. Pensioenfondsen

Deze tabel laat zien hoe elk type organisatie op één lijn ligt met de succesfactoren:

succesfactoren langetermijnbeleggen

Pensioenfondsen slaan plank mis

Jammer genoeg lijken pensioenfondsen volgens deze meting helemaal niet zo succesvol. Alleen hun beleggingsideeën zijn een succes. Ze moeten nog werken aan het juiste beleggingspersoneel, governance en gelijke belangen. 

 1. Family Offices: langetermijninvesteringspotentieel is hoog.
 2. Endowments en stichtingen: langetermijninvesteringspotentieel is hoog.
 3. Sovereign Wealth Funds: langetermijninvesteringspotentieel is gemiddeld (maar waarschijnlijk meer variabel dan andere soorten beleggers).
 4. Pensioenfondsen: langetermijninvesteringspotentieel is gemiddeld laag. 
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen