Nieuws

De Indiase goed-nieuws-show

Het CFA Institute ziet honderden redenen om positief te zijn over India. Zoals: "Een gemiddelde groei van 8% de komende 20 jaar moet mogelijk zijn."

Er zijn tal van redenen om aan te nemen dat India zijn groeipad de komende jaren voortzet. Het CFA Institute acht een gemiddelde economische groei van 8% de komende twintig jaar plausibel. Dat schrijft de koepelorganisatie voor vermogensbeheerders in een blog.

Dat heeft in de eerste plaats te maken met een snelle liberalisatie van de economie. Zo was India in 1990 nog grotendeels afgeschermd van de rest van de wereld met importtarieven die gemiddeld 76% bedroegen. Tien jaar later was dit nog maar 29%, en in 2016 6,2%.

Daarmee kan India zich meten met andere topeconomieën en is op sommige punten zelfs beter. Zo hebben de liberaliseringen ervoor gezorgd dat bankfee’s voor de gewone man zo goed als nul zijn.

Zwarte economie 

De afgelopen jaren werd de groei nog gedrukt door een grote zwarte economie. Schattingen zeggen dat 40% van het bbp zich afspeelt in het zwarte circuit en 80% van de mensen vindt er werk, maar de overheid is vastbesloten dit te veranderen. Voor beursgenoteerde bedrijven is dat uiteraard gunstig, omdat er dan meer belastingen elders worden geïnd. 

Positief is ook dat groeiende welvaart het uitgavenpatroon van Indiërs verandert. Nu gaat nog veel geld naar fysiek eigendom zoals huizen of goud. Slechts 5% van het vermogen gaat naar effecten. Het valt te verwachten dat dit percentage oploopt.

Bloedjong

En dan is er nog de demografie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld China heeft India een bloedjonge bevolking waarvan een steeds groter deel zich mag tellen tot de middenklasse. Voor de groei is dat uiteraard een uitstekend vooruitzicht.

Risico’s zijn er natuurlijk ook. Een nadeel van hoge groei is uiteraard het gevaar van oververhitting en oplopende inflatie. Zeker richting de verkiezingen in 2019 kan dat nog een extra dimensie krijgen door extra overheidsbestedingen en andere verkiezingsdouceurtjes.

Bad loans

Een ander potentieel bommetje zijn de relatief losse handjes van overheidsbanken bij het vergeven van kredieten. Daardoor zijn de bedrijfsschulden hoog, wat het gevaar voor slechte leningen in het bankwezen groter maakt. 

Ten slotte laat de verslaggeving en de corporate governance in India nog te wensen over, wat het lastiger maakt om voor bepaalde sectoren buitenlandse investeerders te vinden. Van de andere kant zijn er ook grote delen van het bedrijfsleven die sterk gereguleerd zijn door de overheid en waar dat probleem dus niet speelt.

Al met al ziet het CFA Institute honderden redenen om positief te zijn over India, die paar zorgenkindjes daargelaten. India speelt nu nog een relatief kleine rol in internationale indices zoals die van MSCI. CFA bereidt beleggers er op voor dat dit snel gaat veranderen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus