Nieuws

DNB: Blockchain-technologie voldoet nog niet aan eisen

DNB concludeert dat de blockchain-technologie vooralsnog niet aan de zeer hoge eisen van een financiële marktinfrastructuur kan voldoen.

Dit blijkt uit experimenten met deze technologie door DNB. De grootste tekortkomingen blijken volgens DNB tekortschietende capaciteit, inefficiëntie door hoge energieconsumptie en gebrek aan volledige zekerheid over het hebben voldaan van een betaling.

"Niettemin blijkt dat de weerbaarheid van een financiële marktinfrastructuur tegen aanvallen van buitenaf verhoogd zou kunnen worden door het gebruik van blockchain-technologie, maar dat gaat wel ten koste van de capaciteit en de efficiëntie," aldus de bank. 

DNB vindt de technologie achter bitcoin, de blockchain, desalniettemin interessant en veelbelovend. "Misschien voldoen nieuwe algoritmes in de toekomst beter aan alle eisen die aan FMI’s worden gesteld. Daarom blijft DNB investeren in kennis van deze technologie en experimenteert zij daarmee. Ook voert DNB gesprekken met nieuwe en bestaande partijen in de markt over mogelijke toepassingen, om zo vanuit haar rol bij te dragen aan innovatie."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus