Nieuws

Vooral Nederlandse institutionele beleggers zien nog weinig in crypto's

In Nederland blijven de allocaties naar digitale activa achter in vergelijking met andere landen, zo blijkt uit een rondvraag van State Street en Oxford Economics.

State Street en Oxford Economics hebben een onderzoek uitgevoerd onder 300 vermogensbeheerders, asset owners en verzekeraars, naar de benadering van digitale activa en nieuwe technologieën. Middels vragenlijsten is getoetst in hoeverre institutionele beleggers klaar zijn om op code gebaseerde smart contracts, blockchains en andere distributed ledger technologieën op te nemen in hun beleggingsprocessen voor getokeniseerde versies van traditionele effecten.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  • In 2022 was de kans groter dat institutionele beleggers hun allocatie aan digitale activa zouden verlagen (28 procent, tegenover 21 procent die steeg), terwijl het merendeel van de respondenten aangaf de allocatie niet te wijzigen (35 procent).
  • Een kwart van de respondenten zei dat ze hun allocatie aan digitale activa in 2023 zouden verhogen, terwijl hetzelfde aantal zei dat ze deze zouden verlagen. 42 procent gaf aan niet van plan te zijn de allocatie te wijzigen.
  • Positiever voor de langere termijn: 69 procent van de respondenten is van plan de komende twee tot vijf jaar meer digitale activa aan te houden. Slechts 26 procent verwacht in deze periode een daling of geen verandering.
  • Het begrip van digitale tokenisering en de digitale handel van traditionele financiële activa, en de mate waarin beleggers klaar zijn om dit te faciliteren, verschilt echter sterk.
  • Een mogelijk verrassende 11 procent van de respondenten stelt pionier te zijn in "het gebruik van op code gebaseerde slimme contracten om tokenized versies van traditionele activa te verhandelen op een distributed ledger/blockchain". Bijna een kwart meer (22 procent) zegt dat klaar te zijn om dit te doen, maar heeft de stap nog niet gezet. 40 procent geeft aan nog niet klaar te zijn, maar is op dit moment wel strategieën en samenwerkingen aan het opzetten om de expertise op te bouwen. 27 procent heeft de planningsfase nog niet bereikt.
  • Alternatieve beleggingscategorieën worden naar verwachting het eerst digitaal verhandeld. Private equity (51 procent), Infrastructuur en vastgoed (48 procent) en private schulden (44 procent) zijn de activa waarvan de meeste respondenten verwachten dat ze als eerste algemeen digitaal verhandeld zullen worden.
  • Respondenten zien de voordelen van tokenization vooral in betere processnelheden en kostenefficiëntie. De operationele gebieden waar deze verbeteringen het meest werden verwacht, waren risicobeheer (47 procent), transactiebeheer (45 procent) en onderpandbeheer (40 procent).
  • Respondenten zijn verdeeld over de potentiële ESG-effecten van digitale activa. Maar liefst 49 procent verwacht een positief effect, terwijl 42 procent geen effect voorziet. Slechts acht procent verwacht een negatief effect.

Wachten op een goed en veilig ecosysteem

James Redgrave, Head of Thought Leadership and Editorial bij State Street Digital: "Uit ons onderzoek blijkt een brede consensus onder de respondenten dat de technologie die ten grondslag ligt aan cryptocurrencies toepassingen kent die ook hun weg zullen vinden naar traditionele activa. De verscheidenheid aan antwoorden op vragen over de bereidheid tot digitaal beleggen wijst er echter op dat de technologie nog in de kinderschoenen staat. Institutionele beleggers erkennen de voordelen die digitale tokenization kan bieden aan klanten en leden, en zijn grotendeels gebrand op een ecosysteem dat hen in staat stelt die voordelen met vertrouwen te benutten."

Nederland blijft achter

Mark van Weezenbeek, Country Head voor Nederland bij State Street: “In vergelijking met andere landen zien we dat in Nederland de allocaties naar digitale activa achterblijft. Nederlandse institutionele beleggers alloceren nog geen kapitaal aan cryptocurrencies. Deze vertraging zien we op de Nederlandse markt ook bij andere digitale activa. Gezien de strikte Nederlandse regelgeving op dit gebied, achten wij het niet waarschijnlijk dat Nederlandse pensioenfondsen en andere institutionele beleggers in de nabije toekomst kapitaal zullen alloceren aan digitale activa. Wij ervaren echter een duidelijke belangstelling van onze klanten voor digitale beleggingstechnologie. Zij experimenteren en zoeken naar verdere mogelijkheden om deze technologie te benutten."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen