Nieuws

Institutionele beleggers ondersteunen Nederlandse economie

Nederlandse institutionele beleggers helpen de Nederlandse economie flink vooruit met forse financieringen van hypothecaire leningen, staatsobligaties en kredieten, zo meldt de Nederlandse Investeringsinstelling vandaag content.

De Nederlandse pensioenfondsen hebben in totaal 1.224 miljard euro aan bezittingen, waarvan 152 miljard (12,4%) in Nederland is belegd. Nederlandse verzekeraars zitten met maar liefst 193 miljard euro (40,1% totaal belegd vermogen) in Nederlandse beleggingen. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), in samenwerking met  Steward RedQueen en De Nederlandsche bank.

Het onderzoek is verricht naar aanleiding van de de maatschappelijke discussie over de verantwoordelijkheid van Nederlandse institutionele beleggers om direct in de Nederlandse economie te beleggen. "Tot op heden ontbraken eenduidige en consistente data over de huidige stand van zaken. Met name de verdieping naar de verdeling over beleggingscategoriee¨n biedt nieuwe inzichten," meldt NLII vandaag. NLII is een private instelling, opgericht om institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars in staat te stellen direct in de Nederlandse economie te investeren.

Directe hulp aan Nederlandse economie

Het onderzoek toont aan dat de grote Nederlandse beleggers steeds meer bijdragen aan de vaderlandse economie. De Nederlandse pensioenfondsen hebben weliswaar slechts 9 miljard euro (2% aandelenportefeuille) in Nederlandse aandelen belegd, maar hebben veel geld uitstaan in Nederlandse hypotheken (26 miljard euro), overige Nederlandse kredieten (23 miljard euro) en Nederlands vastgoed (25 miljard, 20% totale vastgoedportefeuille).

Nederlandse verzekeraars beleggen veel meer in staatsobligaties, hypotheken en andere kredieten en veel minder in aandelen. Van de totale beleggingsportefeuille van 481 miljard euro van verzekeraars zit 311 miljard euro in vastrentende waarden. Verzekeraars investeren 40 procent van hun beleggingen in Nederland, vooral in vastrentende waarden. De Nederlandse aandelenportefeuille van 7 miljard euro beslaat een kwart van de totale aandelenportefeuille.

Loek Sibbing, CEO van NLII: “De achterliggende gedachte van de wens voor meer institutionele beleggingen in Nederland, is de veronderstelde impact daarvan op de Nederlandse economie. Die impact wordt vooral bereikt met investeringen die direct in de Nederlandse economie gedaan worden, zoals in vastgoed, hypothecaire leningen, private equity en infrastructuur. Dit onderzoek laat zien dat de Nederlandse institutionele beleggers met deze private investeringen een sterke ‘home bias’ hebben en daarmee een belangrijke rol spelen in de financiering van de Nederlandse economie." Hoezee!

naam voor SEO

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Fintech