Nieuws

De (on)aantrekkelijkheid van Chinese obligaties

De enorme Chinese obligatiemarkt, ook wel bekend als Pandamarkt, heeft zich voor internationale beleggers geopend. Winkelen? Schroders AM en ABN Amro Private Bank denken daar heel verschillend over.

Een juichend verhaal van Schroders AM over de Chinese obligatiemarkt plofte vanochtend in de emailbus van IEXProfs. Chinese obligaties zijn nu om twee redenen aantrekkelijk voor internationale beleggers, meldt de Britse vermogensbeheerder.

  1. China is buiten de VS de grootste obligatiemarkt ter wereld en is de laatste jaren alleen maar verder gegroeid. Een wereldwijde portefeuille zonder blootstelling aan China is niet evenwichtig. 

  2. De Chinese obligatierentes liggen volgens Schroders aanzienlijk hoger dan schuld van ontwikkelde economieën. 

"De 5-jarige Chinese obligaties renderen ongeveer 3,5%. Dit is aantrekkelijk mede gezien het feit dat de Chinese munt tegen een mandje andere valuta's wordt beheerd, zodat deze eigenlijk vrij stabiel is."

Enfin, dat zegt Rajeev De Mello, Head Asian Fixed Income van Schroders. Bijkomende voordeel van Chinese obligaties is dat ze steeds gemakkelijker zijn te kopen. Via Bond Connect (sinds 1 juli) hebben ook niet-Chinese beleggers nu eenvoudig toegang tot de Chinese binnenlandse markt.

Bond connect

Bond Connect is een nieuwe regeling waardoor buitenlandse investeerders eenvoudiger in de Chinese binnenlandse obligatiemarkt kunnen beleggen. Het stelt internationale beleggers in staat om via Hongkong in het vasteland van China te beleggen en daarbij een hoop papierwerk en tegenpartijrisico te vermijden, die wel gepaard gingen met vorige regelingen.

Nu het voor niet-Chinezen gemakkelijker is om Chinese schuld te kopen verwacht De Mello dat er ook meer belangstelling bij wereldwijde investeerders ontstaat om de Chinese obligatiemarkt te betreden. "Chinese obligatierentes zijn de afgelopen maanden gestegen, terwijl veel rentes wereldwijd juist zijn gedaald. Dit betekent dat er op dit moment een interessant verschil bestaat tussen China en de rest van de wereld."

Er is wel een valutarisico. Mondiale beleggers zijn volgens De Mello bezorgd dat de Chinese valuta volatiel kan zijn en zou kunnen dalen. Daarom is het volgens hem absoluut noodzakelijk om de portefeuille te beschermen tegen een eventuele daling van de renminbi.

Tegengeluid

Maar niet iedereen is overtuigd van de kansen van de zogenaamde Pandamarkt. Onlangs sprak Mary Pieterse-Bloem, hoofd obligaties van de private bank van ABN Amro, weinig positief over de risicorendementsverhouding van Chinese obbligaties. Haar advies: wacht nog even af met instappen. "De risico’s van de precaire balans tussen groei en schuld zit nog nauwelijks in de prijs van obligaties. Een 3,5% rentevergoeding voor 10-jarig Chinees staatspapier is vrij karig, met name als het minimaal 2% kost om het valutarisico af te dekken."

Maar een groter probleem volgens Pieterse-Bloem is dat u in China niet goed weet wie uw tegenpartij is. "China blinkt uit in ondoorzichtigheid. Veel obligatie-emittenten genieten een staatsgarantie, maar de ene staatsgarantie is de andere niet. Deze kan ook zomaar veranderen. Een deel van de bedrijfsobligaties is verkapte financiering van lokale overheden. Het herverpakken van schulden in de schaduwbankensector is ook toegenomen. Hiervan weten we niet hoeveel zijn weg vindt naar de Pandamarkt."

Nee, voordat Mary Pieterse-Bloem haar klanten adviseert de Chinese Pandamarkt op te gaan, moet er nog veel verbeteren. Ze somt op: "Vrij verkeer van hun kapitaal moet gegarandeerd zijn. Ook moet de regulering onder één krachtig instituut vallen. Beijing zal de staatsgaranties moeten verduidelijken of afschaffen. Verder moeten de balansen volgens internationale boekhoudregels worden opgesteld. Ten slotte moet de faillissementswet, geïntroduceerd in 2006, beter worden nageleefd."

Gewenste markt

Maar verder is Pieterse-Bloem wel blij dat de Chinese regering er werk van maakt om de lokale schuld internationaal verhandelbaarder te maken. Toetreding van China tot de internationale kapitaalmarkt is volgens haar zeer gewenst. Daar wordt eigenlijk iedereen beter van.

"De groeiende Chinese middenklasse heeft behoefte aan stabiele en betrouwbare vastrentende waarden. Als deze in China geboden wordt, kunnen de rentes in de VS en bij ons makkelijker worden genormaliseerd. En wij krijgen er een grote rentemarkt bij om onze obligatieportefeuilles te kunnen diversificeren."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus