Nieuws

Heeft de VS teveel schuld?

Nou, hoewel de VS in absolute termen het grootste schuldenland ter wereld zijn, is die schuld in verhouding tot de omvang van de economie relatief beperkt, aldus de Rabobank.

"Landen als Australië en Nieuw-Zeeland hebben al vele jaren een relatief beduidend grotere buitenlandse schuldpositie zonder dat zij in de problemen komen. Dat terwijl zij, anders dan de VS, geen valuta met een mondiale reservestatus hebben."

In het rapport De houdbaarheid van de Amerikaanse externe schuldpositie schrijft de Rabobank verder: "Voor de VS geldt dat het zijn netto schuldpositie drastisch kan verbeteren via een substantiële waardedaling van de dollar ten opzichte van de andere belangrijke valuta."

"Dit zou niet alleen leiden tot een versterking van de concurrentiepositie van het Amerikaanse bedrijfsleven, wat kan leiden tot een afname van tekort op de lopende rekening (het klassieke kanaal), maar het zou via een in dollars gemeten hogere waarde van de Amerikaanse activa ook direct leiden tot een afname van de externe schuldpositie."

"Grofweg kan je stellen dat een effectieve dollardepreciatie met 10% c.p. leidt tot een toename van de buitenlandse bezittingen van de VS met circa 1.000 miljard dollar. Daarbij is dan wel afgezien van de indirecte effecten die een dergelijke dollardaling teweeg zou kunnen brengen. In onderstaande box staande diverse verbanden meer in detail weergegeven."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie