Nieuws

Actief werkt beter bij obligaties

Pimco: Actieve obligatiebeleggers verslaan veel gemakkelijker de index dan hun aandelencollega's.

Actief vermogensbeheer maakt, meer nog dan op de aandelenmarkten, het verschil op de obligatiemarkten. Dat stelt PIMCO-beleggingsstrateeg James Moore (zie foto) in zijn nieuwste blog Bonds are different. De onzekerheid en beweeglijkheid, die de komst van Trump hebben veroorzaakt, maakt de actieve obligatiezaak volgens Moore alleen maar sterker. 

Moore geeft 5 redenen om zijn stelling te staven:

1. Heel wat obligatiebeleggers zijn niet uit op rendement. Zij zijn vooral uit op stabiele wisselkoersen of het aanjagen van inflatie. Moore doelt op de aankoopprogramma’s van centrale banken, die bijna 25% van de obligatiehandel uitmaken. Inmiddels is de helft van de totale obligatiemarkt van 102 biljoen dollar (30 juni 2016) in handen van centrale banken. 

Belangrijkste spelers obligatiemarkt

Overzicht obligatiespelers

2. Op aandelenmarkten bepaalt de marktkapitalisatie doorgaans het gewicht van een bedrijf binnen een index. Daar heeft een onderneming geen controle over. Bij obligaties wordt het gewicht wel bepaald door het bedrijf, met name door de hoeveelheid obligaties die het uitgeeft. Hoe meer schuld een bedrijf uitgeeft, hoe groter het gewicht in de index. Obligatie ETF's zijn gedwongen deze schuld te kopen. Actieve handelaren zullen eerder geneigd zijn dat niet te doen.

3. Obligaties hebben een einddatum, aandelen niet. De uitgifte van nieuwe obligaties heeft daardoor een groter effect op de bestaande obligatiemarkt. Neem de markt van Amerikaanse bedrijfsobligaties. Die groeide in de eerste 9 maanden van 2016 met 18%, terwijl het aantal IPO's minder dan 1% van de Amerikaanse aandelen markt uitmaakte. 

4. De handel in obligaties is minder gestandaardiseerd dan bij aandelen, waardoor er meer ruimte is om te onderhandelen.

5. Door de wet van de grote getallen convergeren rendementen op de aandelenmarkten op de lange termijn naar elkaar toe, net zoals dat ook op de obligatiemarkten gebeurt. Maar bij obligaties duurt dat proces nog wat langer, dus valt er meer actieve winst te behalen. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen