Nieuws

Vijf specialisten over 2016

IEXProfs kijkt vooruit met hulp van de vijf specialisten: Thariyan, Van Leenders, Rossi, Wade en Furnée.

Beleggen in 2016 wordt geen no-brainer. Die conclusie mogen we wel trekken uit de visies van experts op het gecompliceerde beleggingslandschap. Ter inspiratie en als toetssteen voor uw eigen beslissingen: een uitgebreide vooruitblik op 2016. Over macroeconomie, aandelen, obligaties, opkomende markten en de rol van centrale banken.

Pieter Furnéé,
managing director en head of global client group Benelux bij DeAWM

Pieter Furnée

Het jaar voor aandelen

“In deze tijd van lage rente blijven wij de voorkeur geven aan aandelen. We verwachten een aandelenrendement van rond de 5% voor 2016. Wel moeten beleggers rekening houden met een toenemende volatiliteit, dus selectie en timing blijven belangrijk.”

Renteverhoging en obligaties

“We verwachten dat van de belangrijkste centrale banken wereldwijd alleen de Federal Reserve de rente zal gaan verhogen in 2016 en dat zal zeer geleidelijk gebeuren. Vanaf november hebben de markten dit al ingeprijsd.”

De rol van de dollar

“Onze verwachting is dat de dollar als gevolg van de yield spread zal appreciëren tegen alle belangrijke valuta. Onze prognose is een 0,95 dollar-eurokoers tegen het einde van 2016, alhoewel dit niveau ook eerder bereikt kan worden als de markten erg volatiel zijn.”

Herstel opkomende markten

“Het is te vroeg om weer in opkomende markten te stappen. Bedrijven in opkomende landen hebben nu een hogere hefboom dan ondernemingen in ontwikkelde landen terwijl ze een daling van het rendement op vermogen laten zien. De belangrijkste risico’s voor veel opkomende markten zijn de externe dollarschuld en de afhankelijkheid van zowel grondstoffen als van de ontwikkelingen in China. Daarbij komen nog de binnenlandse politieke kwesties. In het heterogene universum van opkomende landen zijn er echter ook lichtpuntjes waarvan we via valuta of obligaties proberen te profiteren.”

Grondstofprijzen

“De vooruitzichten voor de middellange termijn blijven gematigd, want de capaciteit kan vaak niet snel genoeg reageren op de lagere vraag. We verwachten wel dat de olieprijs geleidelijk zal stijgen in 2016 vanwege de productieverlagingen in de VS.”

Risico’s

“Er zijn de gebruikelijke risico’s zoals een groeivertraging ergens in de wereld of verrassende besluiten door centrale banken. We zien een risico in de afnemende marges in de VS in het licht van de hoge waarderingen en als de olieprijzen langer laag blijven kan dit ook leiden tot uitbarstingen in geopolitieke probleemgebieden.”

 

Outlook 2016

 

Keith Wade,
chief economist bij Schroders

Keith Wade

De rol van de Fed

“Ik heb het zo’n beetje opgegeven om te voorspellen wat de Fed gaat doen. Ze lijken niet heel veel vertrouwen meer te hebben in hun eigen modellen. Ik heb het idee dat ze de laatste tijd vooral reageren op gunstige of minder gunstige payroll reports. Ik zou wel iets meer durf willen zien bij de Fed. Nu de economie is teruggekeerd naar een redelijk normale toestand is er geen enkele reden meer om in de emergency mode te blijven hangen. Vooruit ermee!”

De rol van QE

“QE is wel een beetje op z’n einde. Het enige wat je ermee koopt is een lagere valutakoers, maar verder zet het niet meer zoveel zoden aan de dijk. Enige probleem is dat niemand dat aan Mario Draghi lijkt te hebben verteld. De Bank of Japan houdt zich wel in. Op de teleurstellende economische cijfers hebben ze in eerste instantie niet gereageerd met weer een extra dosis QE. Dat vond ik hoopgevend.”

Olieprijs en de VS

“Het feit dat de VS van energie-importeur een energieproducent is geworden is een belangrijke verandering in de wereldeconomie. Daarom profiteert de VS ook niet meer zo sterk van dalende olieprijzen, zoals in het verleden het geval was. De Amerikaanse consument heeft door de dalende olieprijzen wel meer te besteden en het is opvallend dat ze dat vooral besteden aan voeding. In andere categorieën consumentengoederen is dat niet terug te zien.”

Wereldeconomie

“Door de olieprijs, die wel even onder druk zal blijven en de sterkere dollar stellen we onze voorspelling voor de VS omlaag bij naar 2,4% van 2,8%. Dat komt door de olieprijzen, die voorlopig nog wel onder druk lijken te staan, en de sterkere dollar. Voor de wereldeconomie stellen we de verwachting ook neerwaarts bij. We hebben te maken met een zogenoemde square root recovery, in de vorm van een wortelteken. Er was een dip, daarna een herstel en sindsdien lijken we op een soort new normal te blijven hangen. Ik verwacht dat dat in 2016 2,5% zal zijn.”

Grootste risico’s

“De belangrijkste risico’s zitten aan de deflationaire kant van het spectrum. Denk aan een harde landing in China, een tightening tantrum’ door de Amerikaanse renteverhoging, alsnog een Grexit of een blijvend lage olieprijs.”

 

Outlook 2016

 

Dominic Rossi,
hoofd aandelen bij Fidelity

Dominic Rossi

Kansen?

“De kansen voor aandelenbeleggers liggen in de VS. Ik geloof niet dat Amerikaanse aandelen duur zijn. De R&D-uitgaven in de VS zijn gewoon veel hoger dan elders, dus is de premie gerechtvaardigd. Doordat beleggers vooruit lopen op toekomstige winsten zullen aandelen van innovatieve en ontwrichtende bedrijven het ook in 2016 goed doen.”

De rem van de Fed

“De markt verwacht een geleidelijke verhoging van de rente. Voert de Fed een agressiever beleid, dan zal dat een heftige en negatieve reactie van de financiële markten oproepen. Ik ga voor 2016 uit van vier verhogingen van een kwartje. Bij de Fed leeft een sterke wil om terug te keren naar een normale situatie.”

China?

“Wij zijn enthousiast over bedrijven, binnen en buiten China, die zich richten op de Chinese consument. Daar zit de grote groei. Neem de stijging van online-verkopen. Die is enorm. Net als de groei van het toerisme. Nu heeft slechts 4% van de Chinezen een paspoort. Stel je voor als China echt op reis gaat! Ook de Chinese farmacie- en verzekeringssector zien wij als aantrekkelijke markten.”

Rebound opkomende markten

“Inmiddels zijn aandelen in opkomende markten gemiddeld 35% goedkoper dan die uit volwassen markten. Dat maakt nu tot een goed moment om deze aandelen op te rapen. Ook omdat de verschillende lokale valuta’s in de afgelopen tijd zo hard in waarde zijn gedaald. Maar selectie is belangrijker dan ooit. Bedrijven met hoge schulden, zeker als die in harde valuta zijn, wil ik niet in de portefeuille hebben.”

Europa profiteert

“Bedrijven die een groot deel van hun omzet uit het buitenland halen, mogen Draghi dankbaar zijn. De zwakke euro vergoot hun winsten en versterkt hun concurrentiepositie. Maar de lage Europese rente heeft ook nadelen. Het schaadt de winstgevendheid van financials.”

Opletten met…

“Door de lage olieprijs blijven we voorzichtig met energiebedrijven.”

 

Outlook 2016

 

Joost van Leenders,
chief economist bij BNP Paribas

Joost van Leenders

Asynchrone groei

“Ik verwacht in 2016 een asynchroon verloop van de wereldeconomie. De Amerikaanse economie lijkt stabiel en de verwachting is dat de binnenlandse vraag in de VS de tegenwind vanuit het buitenland enigszins compenseert. In de eurozone verwacht ik een voortzetting van het cyclische herstel. Voor de opkomende markten voorzie ik echter een relatief minder gunstige ontwikkeling. Dat is een gevolg van de groeivertraging in China, de lage grondstoffenprijzen, de sterkere dollar en de hoge schuldenlast van een aantal landen.”

De rol van centrale banken

“De centrale banken zullen zich behoedzaam opstellen. Belangrijk wordt het verdere traject van Amerikaanse renteverhogingen in 2016. Wij gaan uit van één rentestap per kwartaal. Dat lijkt misschien agressief in vergelijking met de consensus van twee stappen in 2016, maar naar historische maatstaven is dat nog steeds geleidelijk. Een lagere frequentie zou impliceren dat er iets mis is met de Amerikaanse economie. De marktreactie wordt ook belangrijk: als de Fed verhoogt en de lange rente reageert daar heftiger op dan verwacht, dan zegt de markt eigenlijk: dit is een beleidsfout. Dan moeten we opletten.”

Europese Centrale Bank

“Ik verwacht dat de ECB voorlopig een zeer ruim monetair beleid zal volgen. De inflatie blijft hardnekkig onder het doel van de ECB en de risico’s liggen aan de onderkant.”

China en de opkomende markten

“Zeker op de lange termijn ben ik positief over emerging markets. We zijn strategisch overwogen in aandelen en obligaties in emerging markets. Maar tactisch is het een ander verhaal. Op korte termijn zijn we de wegingen iets aan het terugbrengen, vanwege de mindere vooruitzichten in de komende periode. Wij gaan er van uit dat de Chinese groei in 2016 verder vertraagt. De consumptie blijft wel goed op peil, maar dat is niet voldoende om de vertraging van de investeringen volledig goed te maken. De modellen zeggen dat de effecten op de rest van de wereld beperkt zijn als de Chinese economie een harde landing maakt, maar ik heb daar zo mijn twijfels bij. Sentiment speelt ook een niet te onderschatten rol.”

 

Outlook 2016

 

Stephen Thariyan,
global head of credit bij Henderson Global Invest

Stephen Thariyan

De kansen in high yield

“Vooral in Europa. Markten zijn gevoelig voor China, de Fed en nieuws over economische groei. In Europa zijn de vooruitzichten voor winstgroei positief en is de kans op defaults kleiner. Europese bedrijven kunnen ook niet voor alle leningen meer terecht bij de banken en zoeken dus vaker de obligatiemarkt op.”

Verenigde Staten

“De Amerikaanse highyield-obligatiemarkt is nog steeds de grootste markt, maar wel verder in de kredietcyclus. Dat betekent dat er momenteel veel nieuwe obligaties worden uitgegeven, al zijn die niet altijd even interessant. Beleggers in Amerikaanse high yield hebben wel last van de lage olieprijs. Highyield-energie doet het slecht. En in de VS zullen in het algemeen vaker defaults voorkomen dan in Europa.”

Effect van rentestijging

“Een rentestijging heeft geen negatief effect op high yield. In het verleden bleef deze categorie dan ook goede returns genereren. Wat dat betreft is het geen slecht moment voor beleggers om in te stappen. Ze kunnen high yield in 2016 gebruiken voor de carry.”

Stockpicken in de obligatiemarkt

“Ik leid een team van dertig analisten. Sommige mensen vinden dat veel, maar die analisten doen hetzelfde werk als aandelenanalisten: het goed in kaart brengen van een onderneming en een goede bottom-up-analyse van de sector. We willen natuurlijk zo min mogelijk defaults in de portefeuille, dus dat betekent dat elke bedrijf binnenstebuiten wordt gekeerd.”

Andere obligatiecategorieën

“We beleggen ook in investment grade-obligaties. Op lange termijn zijn de rendementen van deze obligaties prima, maar de laatste twaalf maanden was het lastig hiermee alpha te genereren. Vooral als gevolg van de steun van centrale banken en de daarbij horende appetijt van beleggers naar hoogrisico- assets. Het komende jaar verwachten we dat stockpicking wel meer alpha toe kan voegen.”

Liquiditeit

“De liquiditeit is in het afgelopen jaar verslechterd. Maar voor een nog relatief klein fonds als het onze is dat niet slecht. Wij kunnen nog relatief makkelijker in en uit minder liquide obligaties stappen zonder de prijs te beïnvloeden. Eigenlijk is er geen betere tijd voor stockpicken dan nu. Ik ben alleen bang dat die liquiditeit niet beter wordt in 2016, dus we zullen daar wel goed op moeten blijven letten.”

 

Outlook 2016

 

Dit artikel is eerder verschenen in IEXProfs magazine nummer 31, 2015.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie