Fondsportret
Winnaars Refinitiv Lipper Fund Award 2021 Equity Global Income

Dividend blijft king

Portfoliomanagers Sam Witherow (l) en Helge Skibeli (r) van het Global Dividend Fund van JP Morgan verwachten de sterke prestaties van hun fonds te kunnen voortzetten. Dat dividendaandelen nu relatief goedkoop zijn en dividenduitkeringen sterk zullen groeien, zijn de aangewezen aanjagers.

Gefeliciteerd! Net als vorig jaar mag het Global Dividend Fonds van JP Morgan AM dit jaar de Lipper Fund Award voor dividendfondsen in ontvangst nemen. Wat zien jullie zelf als de belangrijkste reden voor dat succes?

Helge Skibeli: “Allereerst ben ik blij en vereerd dat wij deze prijs hebben gewonnen. Wij, want het is een teamprestatie. Voor het fonds houden wij de lange termijn voor ogen, waarbij wij dankbaar gebruik maken van de fundamentele analyses van een wereldwijd analistenteam, dat uit 90 mensen bestaat."

"Feit is dat de het fonds de laatste jaren sterke rendementen heeft neergezet, mede geholpen door een robuust framewerk, dat op drie pijlers rust. Zo zoeken wij naar bedrijven die een bovengemiddeld dividend uitkeren of een dividend uitkeren die harder groei dan de markt. Daarbij mijden wij bedrijven, die het dividend wel eens kunnen korten. De combinatie van deze drie factoren heeft geholpen een sterk resultaat neer te zetten."

"Uitgangspunt is tevens dat wij sterk geloven dat fundamenteel research het verschil maakt. Ja, wij zijn stockpickers, waarbij wij de keuze hebben uit 2500 aandelen wereldwijd, die door onze analisten nauwlettend worden gevolgd. Het fonds kent daarnaast een beleggingsproces dat al 35 jaar hetzelfde is, en dat zich in tal van downturns heeft bewezen. Wij weten inmiddels wel hoe om te gaan met beurscrises. Het fonds zelf bestaat inmiddels 14 jaar, waardoor het een lang trackrecord kan overleggen.”

"Het beleggingsproces is al 35 jaar hetzelfde en heeft zich in tal van downturns bewezen"

"Over beurscrises gesproken: Vorig jaar kreeg de wereld bezoek van het coronavirus. Hoe hebben jullie op de beursvolatiliteit, die daarvan het gevolg was, gereageerd?

Sam Witherow: “In eerste instantie hebben we niets gedaan. Ook voor ons kwam de coronapandemie en de hevige beurscorrectie als een verrassing. Gelukkig was het fonds defensief gepositioneerd. Het was overwogen VS en overwogen in defensieve consumentenbedrijven en nutsbedrijven. Voorafgaand aan corona waren er namelijk weinig signalen die wezen op extra upside voor de meer risicovolle aandelen. Dat was de reden dat we de risico’s hadden teruggebracht."

"Het bleek een zegen toen beurzen in elkaar stortten. Na de correctie was de riskreward sterk veranderd. Cyclische aandelen noteerden met enorme kortingen. Vanaf mei hebben wij de portefeuille aangepast door meer cyclische aandelen toe te voegen. Ook een aantal aandelen dat het dividend had gekort, werd volgens ons koopwaardig. Nadat positief vaccinnieuws de markt bereikte, gingen ook andere beleggers cyclischer beleggen. Dat pakte voor het fonds goed uit. Maar desondanks was 2020 een bijzonder spannend beleggingsjaar. Gelukkig wisten we het hoofd koel te houden.”

"2020 was een bijzonder spannend beleggingsjaar. Gelukkig wisten we het hoofd koel te houden”

We zijn inmiddels een jaar verder. Beurzen hebben nieuwe records neergezet. Is dit een goed moment om in dividendaandelen te stappen?

Sam Witherow: “Dat is zeker een goed idee, en wel om twee redenen. 2020 was een moeilijk jaar voor dividendaandelen. Dividenduitkeringen gingen gemiddeld met 10% naar beneden. Voor de komende vijf jaar verwachten we een gemiddeld dividendgroei van 7% per jaar. In sommige regio’s zal dat meer zijn. Voor Europa bijvoorbeeld rekenen wij op een plus van 13% per jaar. Ofwel, dividendgroei versnelt."

"De tweede reden is de huidige waardering van dividendaandelen. Deze aandelen zijn afgezet tegen de rest van de markt goedkoop. Deze korting is vergelijkbaar met de periode van de internetbubbel. Om deze redenen is het nu een goed startpunt om in dividendaandelen te beleggen. En vergeet niet, over de lange termijn heeft de dividendstrategie zich wel bewezen.”

Welk type dividendaandelen hebben jullie voorkeur?

Helge Skibeli: “Wij hebben de dividendmarkt in drie delen verdeeld: compounders, bedrijven die extra veel dividend uitkeren, en bedrijven met een hoge dividendgroei. Op dit moment bestaat de portefeuille voor 60% uit compounders en de twee dividendcategorieën maken de rest van de portefeuille uit."

"Wij hebben een voorkeur voor compounders, omdat dit bedrijven zijn, die meer dividend uitkeren dan de markt, maar ook nog eens duurzame businessmodellen kennen. We hebben het hier over kwaliteitsbedrijven, die in markten opereren met hoge toetredingsdrempels. Deze bedrijven zijn winnaars. Zij hebben een geschiedenis van sterke dividendgroei en wij verwachten dat het in de toekomst niet anders zal zijn."

"De organische groei van dit soort bedrijven is door de cyclus heen tussen de 5% en 10%. Niet enorm groot, maar wel steady. Een groot deel van onze geliefde compounders opereren in de chipmarkt. Dat is de huidige sweetspot. Nu de wereld digitaliseert, is de vraag naar chips enorm. Iedereen heeft chips nodig. Daarnaast is het lastig om tegen succesvolle chipbedrijven, zoals bijvoorbeeld Texas Instruments en TSMC, te concurreren. Dat de toetredingsdrempels in deze markt zo hoog zijn, maakt deze bedrijven extra waardevol.”

Hoeveel dividend keert het fonds uit?

Helge Skibeli: “Het fonds keert dit jaar op basis van de huidige koers 2,8% dividend uit. Het is de bedoeling dat dit elk jaar met 8% toeneemt. Dat is voor beleggers heel aantrekkelijk, want de benchmark heeft een dividendyield van 2% met een verwachte dividendgroei van 6%.”

Waar zien jullie in de toekomst de beste kansen?

Sam Witherow: “Dat is toch China. Het fonds is al in China belegd, maar wij verwachten dat dit alleen maar meer zal worden. Onze analisten volgen inmiddels 450 aandelen, en dat kunnen niet veel fondshuizen zeggen. Een belangrijke trigger voor Chinese aandelen is een verdere verbetering van de corporate governance. Een versterking van de positie van aandeelhouders zal leiden tot hogere dividenduitkeringen. Daarbij moeten we ervoor waken niet te optimistisch te zijn. Discipline is altijd nodig om hoge verwachtingen te temperen.”

"Discipline is altijd nodig om hoge verwachtingen te temperen”

Meer weten over alle prijswinnaars van de Refinitiv Lipper Fund Awards 2021? Lees het online magazine.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Online magazine duurzaam beleggen