Ruben Munsterman is vier dagen in de week contentmanager van IEXProfs. Daarnaast werkt hij nog één dag in de week bij Follow the Money.

Fondsportret

Op tijd anticiperen

Een korte looptijd is nu het wapen om te kunnen anticiperen op een renteverhoging, stelt Vito Cavaliere van BNP IP.

 “Wij hebben geen obligaties in portefeuille met een looptijd van langer dan vijf jaar,” zegt Vito Cavaliere, beheerder van het Parvest Bond Euro Short Term-fonds van BNP Paribas Investment Partners. “Zo kunnen wij op tijd anticiperen op een eventuele renteverhoging.”

Risicomijdende beleggers in Europa zitten met de handen in het haar. Geld op een spaarrekening levert nauwelijks iets op door de lage rente. Aan de andere kant lopen obligaties het risico dat de Europese Centrale Bank (ECB) toch binnen een aantal jaar zijn rente boven de nul gaat zetten – iets dat onvermijdelijk zal gebeuren als de economie steviger in zijn schoenen staat.

Europese obligaties met een zeer korte looptijd zijn in het huidige economische klimaat een goede oplossing voor dit probleem, vindt Cavaliere. Zij bieden immers een rendement met een relatief laag risico maar zijn tegelijkertijd door hun korte looptijd flexibel. En dat is wel zo handig als die renteverhoging van de centrale bank op de loer ligt.

“Ik verwacht dat de ECB tot minstens 2016 – maar waarschijnlijk tot ergens in 2018 – wacht met het verhogen van de rente. Niet eerder want daarvoor is de economie van de eurozone nog te zwak.”

De gebruikelijke tienjarige obligaties overtreffen die datum echter ruimschoots. Cavaliere: “We focussen op obligaties met een tijdshorizon van één tot drie jaar. Dat maakt het fonds flexibel en geeft ons de mogelijkheid om op tijd te anticiperen.” De obligaties in het fonds van BNP Paribas hebben een looptijd van gemiddeld rond de twee jaar en de maximale looptijd van een obligatie mag niet hoger liggen dan vijf jaar.

Behalve de korte duur, kiest Cavaliere de obligaties ook uit op hun hoge mate van liquiditeit. Het is belangrijk dat er genoeg kopers zijn als het schuldpapier straks vóór de renteverhoging van de hand wordt gedaan. Het Parvest Bond Euro Short Term-fonds is significant overwogen in Spaanse en Italiaanse staatobligaties ten opzichte van de benchmark.

“We zijn positief over de hervormingen van deze landen,” vertelt Cavaliere. “En de hogere rente is het waard. Ter vergelijking: een Duitse tweejarige bund kost een negatieve rente van 0,03% terwijl eenzelfde Italiaanse staatsobligatie rond de 0,6% rente biedt. Duitse kortlopende staatsobligaties kosten dus geld in plaats van dat het iets oplevert. Daar zijn we dan ook juist onderwogen.”

De portefeuille bestaat voor 60% uit staatsobligaties, de rest is bedrijfsobligaties en covered bonds. Staatsobligaties zijn minder volatiel en risicovol. Parvest Bond Euro Short Term wordt geleid door vijftien professionals, die elk hun eigen regiospecialisatie hebben.

Portefeuillebeheerder Cavaliere kwam in 2007 als een kwantitatieve analist in dienst bij BNP Paribas Asset Management. Daarvoor werkte hij op de afdeling vastrentende waarden van BNL Gestioni, de Italiaanse vermogensbeheerder die in 2006 werd geïntegreerd bij BNP Paribas Asset Management.

Topdown-benadering
Om te voorspellen waar de koers van kortetermijnobligaties heen gaat, kijken de specialisten van BNP Paribas constant naar de macro-economische situaties en de prognose van de driemaandelijkse rente. De benadering is dan ook in eerste instantie topdown. Maar daarna wordt nog wel per obligatie een bottomup-analyse gemaakt.

Cavaliere en zijn team onderwerpen hun obligaties aan een uitgebreide risicometing waarin alle scenario’s worden getest. “We voeren drie stresstests uit op onze portefeuille. Een met een best case-scenario, een met een worst case en een neutrale.” Uit alle drie de scenario’s moet uiteindelijk een acceptabele performance komen voor de belegger. Het doel van het fonds is meer gericht op het vermijden van verliezen dan op het najagen van hoog doch risicovol rendement.

“De belangrijkste aspecten van het fonds zijn felixibiliteit en een lage volatiliteit. In een goed gespreide portefeuille past dit fonds als een pure short term brick.”

Klik op de afbeelding voor alle fondsdata.
Bron: Morningstar en BNP Paribas, peildatum 30 november 2014. 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in IEXProfs magazine nummer 27, 2014.


Ruben Munsterman is redacteur bij IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van Rubens actuele beleggingen.

Assetallocatie