Ruben Munsterman is vier dagen in de week contentmanager van IEXProfs. Daarnaast werkt hij nog één dag in de week bij Follow the Money.

Fondsportret

Minder aandelen, meer stabiliteit

Van meer dan 1.200 aandelen naar minder dan 90; een drastische metamorfose van Fidelity World Fund door Jeremy Podger.

Jeremy Podger is sinds juni dit jaar de manager van het internationale aandelenfonds, het World Fund van Fidelity. Vóór zijn aantreden bestond het fonds uit meer dan twintig pools, die gezamenlijk meer dan 1.200 aandelen bevatten. Ter vergelijking: de benchmark MSCI World behelst iets meer dan 1.600 bedrijven. Podger heeft het aantal aandelen in zijn fonds fors gereduceerd naar tussen de 50 tot 90 aandelen – afhankelijk van de marktomstandigheden.

Deze aandelen beheert hij vanuit één syndicaat in plaats van twintig verschillende. De gedachte achter de grote schoonmaak is dat het actieve fonds door minder te spreiden kieskeuriger en actiever wordt ten opzichte van de benchmark, de MSCI World Index. Het is opmerkelijk dat sinds de metamorfose de volatiliteit van het fonds is gedaald. Doorgaans geldt namelijk juist dat hoe groter de spreiding is, hoe lager de volatiliteit in de portefeuille.

Podger ziet dat zelf anders: “Onderzoek wijst uit dat de voordelen van diversificatie significant afnemen als een portfolio uit meer dan dertig aandelen bestaat. Het feit dat ons FF World fund nu geconcentreerder is, betekent dus geen noemenswaardige afbreuk aan diversificatievoordelen.”

Lage beweeglijkheid
De portfoliomanager geeft aan dat hij zich bewust is van de risico’s die elk aandeel in een portefeuille met zich mee brengt. Een selectieve keuze maken voor aandelen met een lage beweeglijkheid kan er voor zorgen dat een portefeuille als geheel juist minder volatiel wordt. “Ook kijken we goed naar de onderlinge relatie die aandelen met elkaar hebben, waardoor we de volatiliteit binnen de perken kunnen houden.”

Een praktisch voorbeeld is dat een aandeel in een oliebedrijf het risico van stijgende brandstoffenprijzen bij een vliegmaatschappij afdekt. Het wereldwijde aandelenfonds, dat zich voornamelijk focust op de ontwikkelde wereld, richt zich op drie specifieke kansen: change, value en franchise.

Podger voorziet dat de grootste winst in de komende vijf jaar uit de factor corporate change gaat komen, oftewel bedrijfseconomische veranderingen als overnames, herstructureringen en bestuurswisselingen. “De recente stijging in fusies en overnames toont aan dat bedrijven meer bereid zijn om geld uit te geven,” zegt Podger. “Verder blijven de internationale financieringsomstandigheden hoogstens gunstig, de rentes zijn laag en er is een ruim kredietaanbod voor leveraged buyouts. Dit creëert beleggingsmogelijkheden in zowel overnemende bedrijven als overnameprooien.”

De fondsmanager voegt daar aan toe dat passieve fondsen niet kunnen inspelen op dit soort ontwikkelingen. Na vele opeenvolgende jaren van koersstijgingen en verbeterde winstmarges in de meeste industrieën, is het volgens Podger de komende jaren moeilijker om bedrijven te zoeken die ondergewaardeerd zijn of uitzicht hebben een sterke winstgroei. De meerwaarde gaat dus vooral zitten in het vinden van bedrijven die profiteren van bedrijfseconomische veranderingen.

Als er iemand is die deze hoge verwachtingen waar kan maken, is het Podger wel. Voor zijn huidige taak was hij namelijk de beheerder van het Fidelity Global Special Situations Fund, een fonds dat zich richt op speciale ontwikkelingen zoals overnames. Daarnaast heeft Podger een lange staat van dienst in de fondswereld. Fidelity noemde hem zelfs een van zijn meest ervaren en succesvolste fondsmanagers. In totaal werkt Podger 26 jaar in de beleggingsindustrie en beheert hij al meer dan twee decennia verschillende wereldwijde aandelenfondsen. Dat deed hij voorheen onder meer 9 jaar bij Threadneedle en 7 jaar bij Investec.

  • Klik op de afbeelding voor alle fondsdata, bron: Fidelity World Fund en Morningstar per 31 augustus 2014.


 


Ruben Munsterman is redacteur bij IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van Rubens actuele beleggingen.

Assetallocatie