Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Succesvol beleggen in de transitie naar een CO2-arme economie

Met de UBS MSCI Climate Paris Aligned UCITS ETF’s kunnen beleggers een belangrijke bijdrage leveren aan de omschakeling naar een net zero-economie. Dat schrijft Marcel Danen, hoofd ETF & Index Fund Sales Benelux van UBS AM.

Klimaatverandering staat al jaren in het middelpunt van de belangstelling. Toch blijft het lastig om de omvang van de uitdaging die voor ons ligt te begrijpen. Met de UBS MSCI Climate Paris Aligned UCITS ETF’s kunnen beleggers een belangrijke bijdrage leveren aan de omschakeling naar een Net Zero economie. Deze ETF-reeks van UBS AM gaat verder dan de minimumnormen van de EU-klimaatbenchmarks die zijn afgestemd op het Parijs-akkoord en valt onder artikel 9 van de nieuwe Europese SFDR-regelgeving.

Iedereen, dus ook beleggers, zullen samen de duurzame transitie moeten waarmaken. Uit een rapport van McKinsey blijkt dat daar jaarlijkse 3,5 biljoen Amerikaanse dollar aan fysieke beleggingen voor nodig zijn. Om dit cijfer in perspectief te plaatsen: dit komt overeen met ongeveer de helft van de wereldwijde bedrijfswinsten, een kwart van de totale belastinginkomsten en 7% van de gezinsuitgaven.

"Voor de duurzame transitie is jaarlijkse 3,5 biljoen Amerikaanse dollar aan fysieke beleggingen nodig"

Geloofwaardige doelstellingen

Om na te gaan hoe bedrijven momenteel zijn afgestemd op de klimaatscenario's, maken we gebruik van de MSCI Implied Temperature Rise assessment. Deze geeft een indicatieve maatstaf voor bedrijven die gemakkelijk kan worden vergeleken met de diverse scenario's voor de opwarming van de aarde.

Helaas is een aanzienlijk deel van de beursgenoteerde ondernemingen nog steeds niet op deze doelstellingen afgestemd zoals te zien is in figuur 1.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Bedrijven in ontwikkelde markten vertonen een lagere temperatuurstijging dan die in opkomende markten. Toch blijven ook zij nog steeds achter bij de wereldwijde doelstellingen om de opwarming van de aarde af te remmen. En zoals in figuur 2 te zien is, volgen beursgenoteerde bedrijven in geen enkele regio de richtlijnen uit het Akkoord van Prijs.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Meer gewicht 'goede' bedrijven

De methodologie van de UBS MSCI Climate Paris Aligned UCITS ETF’s integreert een vermindering van de CO2-voetafdruk met 50%. Via een glijdend traject van 10% zelf-decarbonisatie kunnen we volgen hoe die bedrijven naar hun doel toewerken. Zo is de impliciete temperatuurstijging van de MSCI ACWI Climate Paris-Aligned index gelijk aan 2,12°C, terwijl de MSCI ACWI index een stijging vertoont van 2,97°C.

Verder ondersteunt de doelstelling van een temperatuurtraject van 1,5°C tegen 2030 beleggers bij het nakomen van hun net zero verplichtingen. Dit doen we door het gewicht van bedrijven met geloofwaardige CO2-reductiedoelstellingen en zij die profiteren van de kansen van de klimaattransitie te verhogen ten opzichte van de bedrijven die dit in mindere mate doen.

Rol bedrijven cruciaal

Duidelijk is dat bedrijven een cruciale rol zullen spelen in de transitie naar een meer duurzame economie en met name omdat zij het CO2-gebruik van hun activiteiten fors zullen moeten laten dalen.

Beleggers moeten kunnen controleren of ondernemingen dit ook echt doen, ook omdat ze alleen zo zelf kunnen rapporteren wat hun blootstelling is naar zowel klimaatrisico als klimaatkansen.

De Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) adviseert dat bedrijven hun informatievoorziening over klimaat op vier lijnen organiseren en versterken:

  • 1. De rol van de raad van bestuur bij de beoordeling en het beheer van klimaatrisico's en -kansen (Governance)
  • 2. Het identificeren van de soorten risico's en kansen die de klimaatverandering met zich meebrengt (Strategie)
  • 3. Het openbaar maken van bedrijfsprocessen rond kernstappen van risicobeheer (Risicobeheer)
  • 4. Het openbaar maken van klimaatindicatoren en -doelstellingen die worden gebruikt om klimaatrisico's en -kansen te identificeren (Indicatoren en doelstellingen)

De MSCI Climate Paris-Aligned indices zijn afgestemd op de aanbevelingen van de TCFD. Dit is belangrijk, omdat de vier dimensies op holistische wijze integreren hoe bedrijven de impact van klimaatverandering op hun bedrijf beoordelen, hoe zij hun strategieën daaraan aanpassen en hoe zij klimaatrisico’s en kansen beheren. Het vaststellen van emissiereductiedoelstellingen en het rapporteren over emissies is een cruciale stap voor bedrijven.

"Het vaststellen van emissiereductiedoelstellingen en het rapporteren over emissies is een cruciale stap voor bedrijven"

Groene kansen

De overgang naar een net zero-economie is een enorme opgave, voor bedrijven en zeker ook voor beleggers. Volgens het eerdergenoemde McKinsey-rapport, zullen alle leden van de maatschappij, dus ook alle stakeholders in de financiële sector, moeten bijdragen aan het realiseren van de net zero-omgeving.

Maar hoe kunnen beleggers dan een waardevolle bijdrage leveren? Ze kunnen hun posities in bedrijven met geloofwaardige net zerodoelstellingen vergroten en met ondernemingen in gesprek gaan om hen ervan te overtuigen om hun bedrijfsmodellen om te buigen naar strategieën met een lagere CO2-uitstoot. Er zijn meer opties, zoals te zien in figuur 3.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Om dit proces te vergemakkelijken, zijn er de klimaatbenchmarks van de Europese Commissie die beleggers ondersteunen bij het heralloceren van kapitaal naar een CO2-arme en klimaatbestendige economie. Beleggers kunnen deze benchmarks gebruiken als instrument om voorop te blijven lopen in de transitie en vandaag de cruciale spelers van de economie van morgen te vinden.

Meer informatie en een uitgebreide analyse over hoe u als belegger kan inspelen op de transitie naar een CO2-arme economie vindt u op ubs.com/pab


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie