Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Column

Amerikaanse aandelen minst gewild

Geen beurs deed het de laatste jaren beter dan de Amerikaanse. Mede daardoor zijn assetmanagers huiverig geworden om Amerikaanse aandelen aan te prijzen. Een van de uitzonderingen is J.P. Morgan AM, winnaar van de Asset Allocatie Awards.

Van de vijf grote aandelenregio’s is de VS over de afgelopen 34 maanden de duidelijke winnaar. In de jaren 2019, 2020 en in de eerste tien maanden van 2021 bleken Amerikaanse aandelen het meest winstgevend.

In 2019 was het resultaat 32,2%, in 2020 lieten Amerikaanse aandelen een performance van 8,6% zien tegenover 6,1% van de wereldindex. Ook over de eerste tien maanden van 2021 deden Amerikaanse aandelen het met een plus 30% beter dan de 26,3% van aandelen wereldwijd.

Ook op de langere termijn presteert de regio beter: 17,9% tegenover 14,3%, netto én in euro’s gemeten. Dit heeft er wel toe geleid dat de waardering van Amerikaanse aandelen veel hoger is met een koers-winstverhouding van 27,4 ten opzichte van 23,8 voor de wereldindex.

Afwijkende wegingen

Een kanttekening is dat de Amerikaanse S&P 500 sterk heeft geprofiteerd van de zware wegingen van technologieaandelen (29%) en van de communicatiesector met aandelen als Facebook, Alphabet, Netflix.  

Dan is er nog de zware weging van financiële waarden die de afgelopen jaren sterk profiteerden van de explosie van elektronische transacties (Mastercard, Visa of PayPal). Ook de consumptiesector met aandelen als Amazon en Tesla springt natuurlijk in het oog.

Consensus niet al te positief

Maar hoe zit het met de kansen van Amerikaanse aandelen? Alpha Research analyseerde de consensus van 61 assetmanagers. Deze consensus staat positief tegenover aandelen algemeen maar is minder enthousiast over Amerikaanse aandelen.

Vier van de vijf regio’s staan op een koop, maar daar hoort de VS niet bij. Dat staat al sinds april van dit jaar onderaan in de rangorde en in juli ging de VS als enige regio terug naar neutraal.

"Amerikaanse aandelen staan al sinds april van dit jaar onderaan in de rangorde"

Van de 61 assetmanagers adviseert nu 36% een overweging van Amerikaanse aandelen, terwijl 45% neutraal is en 29% kiest voor een onderweging. De top-15 van assetmanagers is overigens positiever. Hiervan geeft zelfs 53% een positieve aanbeveling.

Voor en tegen

De argumenten binnen de consensus bewegen zich tussen waardering, het nog aanwezige verdienvermogen en ook de betere kansen in andere regio’s. Het argument dat de VS economische harder groeien wordt nu minder aangehaald. Ook zien assetmanagers dat de rente-ontwikkelingen wereldwijd niet in het voordeel van de VS uitpakken.

Binnen de top-15 zijn het Zweedse SEB en ING Investment Office de enige twee partijen die onderwogen zijn. Beide assetmanagers hebben een voorkeur voor waarde-aandelen ten opzichte van groeiaandelen, mede met het oog op de rentegevoeligheid.

Neutraal adviserende partijen onderkennen het feit dat de economische groei in de VS boven andere regio’s uitsteekt, maar zij vragen zich wel af hoe lang dit nog kan duren.

De assetmanagers die nog wel positief adviseren over Amerikaanse aandelen wijzen vooral op de aanhoudende winstgroei van het Amerikaanse bedrijfsleven en op de verwachting dat de inflatie op langere termijn wel zal meevallen.

Amerikaanse tech blijft sterk

Alpha Research vroeg tegen deze achtergrond naar de mening van Vincent Juvyns, global market strategist bij J. P. Morgan Asset Management, de overall winnaar van de laatste Asset Allocation Awards. J.P. Morgan AM is momenteel overwogen in Amerikaanse aandelen.

Over de mogelijke risico’s van strengere regelgeving voor bedrijven als Facebook en Google zegt Juvyns: “Wij denken dat het opwaarts potentieel voor de sector opweegt tegen de mogelijke tegenwind van strengere regelgeving en hogere vennootschapsbelastingen."

Over de invloed van de besluitvorming van de Fed op de tactische assetallocatie heeft Juvyns ook duidelijke ideeën. “Natuurlijk beïnvloedt de opstelling van de Fed onze tactische assetallocatie. De marktimplicaties van een terugtreding door centrale banken zijn in de regel gunstig voor risicovolle beleggingen. Wij verwachten een steilere rentecurve en een heroriëntering van short duration-posities van nominale naar reële rendementen."

"Aandelen zullen waarschijnlijk bestand zijn tegen tapering, met name de meer cyclische aandelen. In deze context handhaven wij onze longposities in energie, banken, auto's en mijnbouw. Hoewel wij op lange termijn positief zijn over de Amerikaanse technologiesector zijn wij tactisch neutraal over de wereldwijde technologiesector, omdat die gevoelig is voor stijgende rentetarieven," aldus Vincent Juvyns.


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Assetallocatie