Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Klimaatcrisis vraagt alle aandacht

Voor langetermijnbeleggers is de keuze eenvoudig. Klimaatvriendelijke bedrijven zullen in de toekomst de dienst uitmaken. Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors schetst de klimaatuitdagingen en kansen, voor bedrijven en voor beleggers.

"De laatste paar weken zien consumenten zich geconfronteerd met een mate van onzekerheid die zij al jaren niet meer hebben gezien. Problemen met de toeleveringsketen en het dreigende vooruitzicht van een nieuwe energiecrisis in Europa zorgen voor zenuwen.

De dagelijkse economische realiteit komt in deze situatie niet overeen met de situatie op aandelenmarkten. Op de marktvloer is de perceptie dat de inhaalslag op een deel van de uitgestelde vraag als gevolg van corona, de koersen zal blijven stutten.

Gerben Lagerwaard van State Street GA

Oplopende kosten en prijzen

Vóór de pandemie hadden bedrijven hun investeringen in productiecapaciteit al jaren teruggeschroefd om de kosten te drukken en de cashflow te verbeteren. Tegenover deze beperkingen van de productiecapaciteit staat na de uitbraak van de pandemie de sterke toename van de vraag, die leidt tot een catch-up-periode in productie, vervoer en logistiek.

Deze supply chain-disruptie veroorzaakt een reeks knelpunten voor vele Europese bedrijven. Daarnaast stijgen de energieprijzen – waarbij basiseffecten van de energieprijzencrash van vorig jaar een rol spelen – en zijn er in diverse sectoren die serieuze tekorten aan arbeidskrachten.

Daarnaast is er nog de impact van een tekort aan semiconductors en grondstoffen voor het productieproces. Deze combinatie van factoren drijft de prijzen en kosten op, wat een extra financiële last voor zowel bedrijven als huishoudens is.

Chiptekort

De meeste beleggers hadden deze omvang van de verstoring van de toeleveringsketen niet verwacht. Hoewel vrijwel alle sectoren met deze problemen kampen, zijn de gevolgen van het tekort aan halfgeleiders des te sterker voelbaar omdat we steeds afhankelijker zijn van elektronica.

De effecten zijn nu merkbaar in een groot aantal sectoren, van de auto-industrie tot de witgoedsector. Hoewel dit hoogstwaarschijnlijk van voorbijgaande aard is, zal de schaarste op korte termijn onvermijdelijk terug te zien zijn in de prijzen of beschikbaarheid van producten.

Deze uitdagingen op korte termijn zijn niet onoverkomelijk, maar vestigen wel de aandacht op de reeds bestaande zorgen over toekomstige economische zekerheid en duurzaamheid, vooral bij productiebedrijven.

Klimaatuitdaging

Van ondernemingen wordt immers ook gevraagd hun inspanningen op te voeren om systemische, klimaat gerelateerde uitdagingen het hoofd te bieden en te werken aan de overgang naar een net-zero-economie. Zowel de wet- en regelgeving als de economische impulsen om dit te bereiken, worden steeds groter.

Met name de energiecrisis benadrukt de problemen rond de afhankelijkheid van energie uit traditionele fossiele brandstoffen en de noodzaak voor bedrijven om te innoveren en te investeren in alternatieve energiebronnen.

Vanuit het perspectief van actieve, fundamentele aandelenportefeuilleconstructie vormen deze uitdagingen een kans om toekomstige winnaars en verliezers in de markt te identificeren. Vanuit economisch oogpunt blijft een groen herstel een van de meest positieve manieren om vooruitgang te boeken.

Geen keuze

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken, zijn innovatie en technologische vooruitgang cruciaal. We zien nu al dat bedrijven actief investeren om toekomstige klimaatrisico's te beperken en sectorale achteruitgang af te dekken. Voor bedrijven die zich aan de andere kant van het klimaatdebat bevinden, is de realiteit grimmig.

Zij moeten ofwel manieren vinden om klimaatbestendiger te worden, raken verouderd naarmate we overschakelen op een wereldeconomie met een lagere uitstoot.

"Voor bedrijven die zich aan de andere kant van het klimaatdebat bevinden, is de realiteit grimmig"

De invoering van net-zero-regelgeving en strengere handhaving zal de energietransitie versnellen. Bedrijven moeten plannen ontwikkelen, evalueren en uitvoeren om uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun operationele modellen verbeteren om te kunnen concurreren in de post-Covid wereld gericht op klimaatbescherming.

Op weg naar een duurzaam rendement

Om concurrenten voor te blijven, zullen bedrijven over de hele linie moeten innoveren: van de inkoop van materialen, personeelsbeheer en optimalisering van de toeleveringsketen tot de dagelijkse bedrijfsvoering.

Kortom, bedrijven moeten vooruitdenken en niet alleen kijken naar concurrentievoordeel binnen de eigen sector, maar ook naar de rol van hun organisatie in een wereld die steeds meer op het beperken van uitstoot is gericht om zich zo om te vormen tot een klimaatvriendelijk en commercieel duurzaam bedrijf.

"Op klimaattransitie gerichte portefeuilles hebben de potentie om even duurzame als gezonde rendementen op te leveren"

Deze vooruitgang zal niet gemakkelijk zijn. Op klimaattransitie gerichte portefeuilles zullen de mogelijkheid bieden tot portefeuillediversificatie en dit heeft op zijn beurt de potentie om even duurzame als gezonde rendementen op te leveren."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine duurzaam beleggen