Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Column

Aandelen opkomende markten hebben meeste potentie

Over geen andere aandelenregio wordt momenteel positiever geoordeeld dan over de opkomende markten. Lage waarderingen en een sterk economisch herstel van de wereldeconomie moeten aandelen uit de opkomende markten vleugels geven.

Regio-allocatie geldt als lastig. Het is niet eenvoudig om de juiste aandelenregio te kiezen om extra rendement te realiseren, zo heeft onderzoek aangetoond. Toch hechten beleggers aan inzicht over de verwachtingen van de verschillende regio’s. Er zijn immers per regio verschillen in politiek beleid, economische groei, demografische ontwikkeling en de weging van aandelensectoren.

Divers gezelschap

Van de vijf regio’s die in de meeste asset-allocatie-rapporten de revue passeren, namelijk Amerika, Europa, Japan, Pacific ex Japan en Emerging Markets, is de laatstgenoemde ook nog eens het meest divers. Nemen we de MSCI Emerging Markets als uitgangspunt, dan bestaat de hoofdmoot (41%) uit China, gevolgd door Taiwan (13%), Zuid-Korea (11,5%), India (8,1%), Brazilië (5,4%) en overige landen (21%).

Voor de goede orde: naast bijvoorbeeld Rusland en Turkije zijn ook de Europese landen Tsjechië, Griekenland, Hongarije en Polen opgenomen in deze index. Maar in het algemeen kunnen we stellen dat het oordeel over China, Taiwan en Zuid-Korea, samen goed voor meer dan 65% van de index, zwaar weegt.

Als aandelenmarkt hebben de opkomende markten het in 2020 goed gedaan:  +6,3% (in euro's) tegen +3,9% van de ACWI Wereldindex. Dat China fors meeweegt in de index blijkt wel uit het feit dat dezelfde index zonder China in 2020 een magere performance van 0,8% liet zien. China heeft per saldo minder te lijden gehad van het coronavirus dan veel andere landen in de wereld.

Positieve consensus

Tot april 2020 stond de consensusopinie van asset managers al negen maanden lang op overwogen, maar er volgde na het uitbreken van de pandemie een snelle draai naar neutraal. Maar in augustus was de consensus weer op het oude peil. Voor de meest asset managers was de combinatie van een succesvolle aanpak van het virus en de aantrekkelijke waarderingen in vooral de Aziatische aandelenmarkten reden om weer positief over de opkomende markten te worden. Inmiddels, een half jaar later, wordt over geen aandelenregio positiever gedacht.

Van de 62 asset managers is 65% overwogen in de opkomende markten en slechts 4% onderwogen. In augustus was ruim 21% negatief. Welke argumenten worden er voor het koopadvies gegeven?

Voor een antwoord op deze vraag heeft Alpha Research de meningen van de Top 15 van grootste assetmanagers nader bekeken. Deze top-15 heeft vooral oog voor Azië, en dan met name voor China. Een sterk economisch herstel van de wereldeconomie in combinatie met gunstige waarderingen ten opzichte van de ontwikkelde markten maken aandelen uit de opkomende markten vooral koopwaardig, zo blijkt.

Kanttekeningen

Kanttekeningen worden natuurlijk ook gemaakt. Van de Top 15 neemt een vijftal, namelijk Aegon AM, Franklin Templeton, ING Investment Office, L&G IM en NN Investment Partners, een neutrale positie in. De overige tien asset managers adviseren een overweging.

Franklin Templeton wijst weliswaar op de cyclische aard van de opkomende markten, hetgeen bij een economisch herstel positief is, maar als de economische groei tegenvalt, dan is het weer een nadeel. De gunstige waarderingen zijn overigens  volgens Franklin Templeton wel een positief punt. Dat laatste wordt ook door Northern Trust en SEB als een belangrijk argument beschouwd om positie in de opkomende markten te nemen.

De grote weging van China in de EM-index is volgens een aantal assetmanagers niet zonder risico. Zo houden Northern Trust en Schroders de relatie tussen de VS en China nadrukkelijk in de gaten. Mochten de huidige oplopende politieke spanningen tussen beide landen overgaan in een nieuwe handelsoorlog kan voor roet in het eten zorgen.

Grondstoffenrally?

Belangrijk voor de opkomende markten is hoe het verder gaat met de grondstoffenprijzen, iets waar veel opkomende markten (bijvoorbeeld Brazilië, Rusland, Maleisië en Zuid-Afrika) sterk afhankelijk van zijn. De koersen van aandelen opkomende markten en grondstoffenprijzen gingen volgens Fidelity International tot voor kort opmerkelijk mooi hand in hand, zo blijkt uit onderstaande grafiek.


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

De impact van het coronavirus