Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Column

Vermogensbeheerders positiever over obligaties

De consensus onder vermogensbeheerders over obligaties is in zeven jaar niet zo positief geweest, aldus Eelco Ubbels.

De obligatiediscussie lijkt steeds meer te polariseren. De meerderheid van de beleggers vindt dat obligaties in het algemeen niet te prefereren zijn boven aandelen. Daar staan beleggers tegenover die de power van centrale banken zien en die het risico van een rentestijging minimaal achten.

Bij dat scenario is het safe om een grotere alloactie obligaties aanhouden, en dan ook nog de iets risicovollere zoals investment grade- en high yield-obligaties.

Opvallend genoeg zijn beleggers nu veel minder negatief over obligaties. De consensus over obligaties is in zeven jaar niet zo positief geweest, ondanks de lage en negatieve rentes.

obligatieconsensus oktober 2019

Hoe vertaalt de mening van assetmanagers zich in hun portefeuilles. Hieronder een overzicht van de meningen van verschillende huizen; te beginnen met overwogen, daarna neutraal en daarna de huizen die obligaties onderwegen. 

Onderwogen obligaties

ING Investment Office - Obligaties te hoog gewaardeerd

 • "Wij houden vast aan onze onderweging van obligaties. De overdreven sterke koersstijgingen van obligaties, met name staatobligaties, zijn voor ons de belangrijkste reden om de verhouding tussen zakelijke en vastrentende waarden aan te passen en de weging van obligaties te verlagen van neutraal naar onderwogen. Deze beleggingscategorie is, gezien de inflatieontwikkeling, het economische momentum en de zeer lage effectieve rendementen, veel te hoog gewaardeerd. Wij zien ruimte voor een verdere herwaardering en handhaven daarom deze positionering."

Neuberger Berman - inflatiegelinkte obligaties favoriet

 • "Wij zijn voorstander van obligaties die beschermt zijn tegen inflatie, aangezien deflatie-angst voor aantrekkelijke waarderingen heeft gezorgd. Zelfs als inflatie lager uitvalt dan dat wij verwachten. De enige plekken die wij verder aantrekkelijk vinden voor obligatiebeleggers zijn emerging markets en de zuidelijke eurozone. Dit zijn gebieden met een hoge bèta-exposure, die niet in onze underweight-positie in fixed income en credit vallen. Het Asset Allocatie Committee is voorstander van high yield-obligaties en leningen op plekken waar vraag-en aanbod technicals ook ondersteunend zijn. Maar de AAC ziet voornamelijk waarde in hoge kwaliteit BB-obligaties naarmate de markt meer veeleisend wordt over fundamentele risico’s. Dit beeld wordt ook ondersteund door het feit dat het relatieve waarde argument voor emerging markets hard currency debt tegenover Amerikaanse high yield-obligaties niet zo helder is als het voorgaande kwartalen was." 

Candriam - Normalisatie lage niveaus

 • "De historisch lage rentes stroken niet langer met de economische realiteit. We verwachten dat de rentevoeten, vooral de Duitse 10-jaarsrentes, progressief hun historisch lage niveaus zullen normaliseren." 

Fidelity - Overwogen TIPS

 • Onderwogen: Euro core (Bund), Euro Periphery, US High Yield and Emerging Market Corporate Debt.
 • Neutraal: US Treasuries, Investment Grade Bonds and European High Yield
 • Overwogen: Inflation Linked Bonds (US TIPS), Asian High Yield, Hard Currency Emerging Market Debt and Local Currency Emerging Market Debt

Pictet AM - Beleggers verwachten teveel

Invesco - Overdreven reactie markt

 • "Om eerlijk te zijn, wij geloven dat de obligatiemarkt overdreven heeft gereageerd op tekenen van economische vertraging. Wij verwachten een doorslageffect op kredietrendementen, helemaal omdat wij een cyclische verbreding van spreads verwachten." 

Neutraal over obligaties

Aberdeen Standard Investments- Gematigd aantrekkelijke spreads

 • Staatsobligaties - "Wij vinden de meeste staatsobligaties onaantrekkelijk aangezien zij een zeer zwakke economieën en verlagingen in rente inprijzen."
 • Bedrijfsobligaties: "De spreads tussen yields op bedrijfs- en staatsobligaties zijn gematigd aantrekkelijk in een stabiele lagerente-omgeving." 

NN Investment Partners  - Risico-rendementsverhouding niet aantrekkelijk 

 • "Wij denken dat het effect van handel op de reële economie negatiever wordt en als inflatieverwachtingen zo laag blijven als dat ze nu zijn, zal de centrale bank het beleid verder versoepelen om verdere economische schade tegen te gaan. Dit zal steun geven aan de veilige staatsobligaties, ook al is de risico-rendementsverhouding van deze assets niet aantrekkelijk. Zie de Duitse staatsobligatie op -70bp." 

Overwogen obligaties

Aegon AM - Beleid centrale banken positief voor fixed income

 • "Centrale banken hebben laten zien dat zij bereid zijn om de economie te stimuleren met (ongebruikelijke) monetaire maatregelen. Dit is positief voor fixed income. High yield-bligaties laten een spread-pick-up zien tegenover laag renderende staatsobligaties, wat geleid heeft tot onze overwogen positie.

Amundi - Let op het liquiditeitsrisico

 • "Twee punten vatten de situatie voor de fixed income-markt samen: De Amerikaans-Chineze handelsoorlog en de zorgen over de economische groei, en daarbij de agressieve renteverlagingen door centrale banken.  In 2019 en 2020 worden er verlagingen van totaal 100 basispunten verwacht. In Europa zal de centrale bank voor langere tijd de markt steunen. Echter, de mogelijkheid bestaat dat markten te veel steun verwachten en indien dat een teleurstelling wordt, er meer marktvolatiliteit zal komen. We zijn ook steeds selectiever met onze beleggingen in credits en leggen de nadruk op beoordeling van het liquiditeitsrisico." 

BlackRock - Staatsobligaties als tegenhangers

 • Amerikaanse staatsobligaties (onderwogen): "Wij verwachten dat de Fed de rente nog met 0,25% zal verlagen dit jaar. Echter, wij vinden marktverwachtingen met betrekking tot de renteverlagingen te hoog. In combinatie met het kleine verschil tussen de korte en de lange rente zorgt dat voor ee voorzichtige houding tegenover waarderingen van staatsobligaties. Daarentegen zien wij langetermijnobligaties nog steeds als goede tegenhangers van een sell-off van risicodragend vermogen."
 • Europese staatsobligaties (overwogen): "Het herstarten van het opkoopprogramma van de ECB ondersteund onze overwogen positie, helemaal in non-core markten. Met dank aan het grote verschil in rente in de EU en de VS zien rentes er aantrekkelijk uit voor Amerikaanse dollarhedged beleggers."
 • Emerging market debt (overwogen): "Wij zien ruimte in opkomende markten in lokale valuta en hebben daar een voorkeur voor boven opkomende markten in harde valuta. Wij zien mogelijkheden in Latijns-Amerika (weinig besmetting van de problemen in Argentinië) en in landen die geen directe eposure hebben aan de spanning tussen de VS en China."

 


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

De impact van het coronavirus