Column

De hybride oplossing

De huidige moeilijke markt voor aandelen én obligaties biedt volgens NN IP én State Street mooie kansen voor converteerbare obligaties.

Wat te doen als aandelen steeds meer risico's vormen en de obligatiemarkt last heeft van oplopende rentes? Het is typisch zo een situatie waarbij beleggers converteerbare obligaties in hun vizier krijgen. Een convertible is eigenlijk niets anders dan een obligatie plus calloptie, twee voor de prijs van één. Nou ja, de prijs die voor de optie moet worden betaald, is een lagere coupon.

Wiki legt uit: “Converteerbare obligaties kunnen door de houder ervan worden omgezet in een vooraf vastgesteld aantal aandelen. Deze keuzemogelijkheid noemt men een embedded optie. Als de koers van de aandelen van de uitgevende instelling stijgt, wordt de mogelijkheid tot omzetting in aandelen lucratief. De prijs van de obligatie is, naast de geldende rentestand en kredietwaardigheid van de onderneming, dan ook afhankelijk van de koers van het aandeel van de uitgevende onderneming. Indien de aandelen niet voldoende in waarde zijn gestegen dan wordt de hoofdsom gewoon in geld terugbetaald.“

Instappen!

Volgens NN IP is het nu een prima moment om de portefeuille te verrijken met een pluk convertibles. “Als we verder kijken dan het negatieve nieuws over importheffingen en handelsoorlogen, zien we een gezonde economische groei en een opwaartse druk op de rentes door een geleidelijke beëindiging van monetaire stimuleringsmaatregelen."

Volgens NN IP kunnen convertibles profiteren van de economische groei (die niet zo maar ophoudt) zonder veel last te hebben van stijgende rentes. De gemiddelde looptijd van een converteerbare obligaties bedraagt volgens NN IP 1,8 jaar waardoor het renterisico tamelijk laag is.

Jasper van Ingen, senior portfoliomanager Convertible Bonds bij NN IP, constateert bovendien dat beleggers in convertibles steeds meer hebben om uit te kiezen: “Stijgende rentes zijn een sterke stimulans voor bedrijven om converteerbare obligaties uit te geven, omdat de korting op de coupon die emittenten ontvangen effectiever wordt. In die zin is het sterke positieve momentum voor wereldwijde emissies van converteerbare obligaties in 2018, het hoogste niveau sinds 2007, geen verrassing.”

Jasper van Ingen
Jasper van Ingen van NN IP

Rendement én spreiding

Uit analyse van NN IP blijkt dat converteerbare obligaties in de afgelopen 20 jaar beter hebben gepresteerd dan aandelen, bij een 35% lagere volatiliteit.
In de afgelopen tien jaar boekte de wereldwijde euro-hedged benchmark (Reuters Global Hedged CB TR Eur) volgens Morningstar een gemiddeld jaarrendement van 9,4%. Ytd staat de teller op een plus 1,3%. Dat geldt overigens niet voor het met vijf sterren gewaardeerde NN (L) Global Convertible Opportunities-fonds, dat ytd op een verliesje van 1,78% staat.

"Converteerbare obligaties hebben in de afgelopen 20 jaar beter gepresteerd dan aandelen, bij een 35% lagere volatiliteit"

Daarnaast hebben converteerbare obligaties het grote voordeel dat zij voor extra spreiding zorgen, vanwege hun hoge correlatie met aandelen, maar beperkte correlatie met hoogrentende obligaties en zelfs negatieve correlatie met staatsobligaties.

NN IP: “De analyse laat zien dat deze obligatiecategorie in de afgelopen 20 jaar een correlatie van 85% met aandelen had, terwijl die met hoogrentende obligaties (lees: junk) 71% was en die met investment-grade obligaties 39%. Conveerbare obligaties hadden een negatieve correlatie van 11% met staatsobligaties.”

Boodschappenlijstje

Op dit moment ziet Van Ingen met name grote kansen voor converteerbare obligaties van bedrijven die profiteren van de toenemende vraag naar digitale apparaten, zorg-gerelateerde diensten en de cloudcomputing.

Omdat Van Ingen ook wel weet dat de huidige martkrisico's (een mogelijke verdere escalatie van de handelsoorlog, de terugkeer van geopolitieke spanningen en de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen in november) groter zijn dan normaal, adviseert hij convertibles te selecteren met sterke kredietfundamentals.

Lage Rho

Ook State Street Global Advisors wijst beleggers inmiddels op de goede kansen die convertibles bieden. In de laatste nieuwsbrief Strategy Espresso wordt deze beleggingscategorie breeduit in de schijnwerpers gezet. Het is volgens State Street de aangewezen belegging om de huidige periode van stijgende volatiliteit en stijgende rentes goed door te komen.

Zo heeft State Street berekend wat de gevolgen zijn van stijgende rentes op de koersontwikkeling van converteerbare obligaties, aangeduid met Rho of Bond Delta. De Rho voor de Thomson Reuters Qualiified Global Convertible Bond Index noteert thans -1,8%. Dat wil zeggen dat met elke rentestijging van 1% de koers van de convertible met 1,8 daalt. Dat is relatief weinig, vergeleken met andere obligatiecategorieën. De Rho voor kredietwaardige bedrijfsobligaties bedraagt bijvoorbeeld -6,5%.

Positieve corrrelatie met aandelen

State Street Global Advisors onderzocht wat eerdere Amerikaanse rentestijgingen met de koersontwikkeling van converteerbare obligaties hebben gedaan. De vermogensbeheerder keek naar de verschillende periodes in de afgelopen 15 jaar waarbij de Amerikaanse tienjaars met meer dan 0,5% steeg. Het was zelf ook verrasst over de sterke rendementen die convertibles boekten (zie onderstaande grafiek).

"Juist in tijden dat de Amerikaanse langetermijnrente omhoog ging, stegen de koersen van aandelen. Dat leidde automatisch ook voor mooie rendementen van converteerbare obligaties, omdat deze sterk aan aandelen zijn gelinkt."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Duurzaam beleggen