AXA: 'inflatie gaat omhoog'

De kwantitatieve versoepeling werkt beter dan veel marktspelers denken.

De kwantitatieve versoepeling werkt beter dan veel marktspelers denken. Dat stelt Jonathan Baltora, fondsbeheerder van het AXA World Funds Universal Inflation Bonds, in zijn toelichting op de inflatievooruitzichten. Het beleid is volgens hem "bijzonder effectief", aangezien de Amerikaanse dollar de wereldreservemunt is.

Sinds de Fed het programma vernieuwde, kwamen er in de VS veel private leningen bij. Niet alleen door Amerikaanse bedrijven, maar ook van internationale ondernemingen die gebruik willen maken van de soepele voorwaarden. Dankzij de status van de dollar wordt een belangrijk deel van het geld buiten de VS uitgegeven.

Een negatief reëel rendement kan voor beleggers in vastrentende waarden reden tot zorg zijn. Als de inflatieverwachting hoger uitvalt dan het nominale rendement, is het reëel rendement negatief. “In een dergelijke situatie brengen nominale obligaties minder op dan de toekomstige inflatie – het natuurlijke koopsignaal voor inflatiegerelateerde obligaties.” Binnen deze categorie heeft Baltora een voorkeur voor looptijden van 1 tot 10 jaar.

Consumptie
China ontwikkelt zich tot een economie die in plaats van de export voor de consumptie produceert. Dat betekent dat het land een middenklasse en stijgende lonen nodig heeft. De lonen zijn op jaarbasis met 15 tot 20% gestegen, terwijl de inflatie rond de 4% lag. Het door export aangejaagde groeimodel schaafde volgens verschillende instituten jaarlijks 1% van de wereldwijde inflatie af, wat betekent dat de inflatie met ten minste 1% kan stijgen.

Volgens Baltora heeft een stijgende inflatie een significante impact op de schuld-tot-bbp-ratio. “Dit betekent dat de centrale banken een goede reden hebben om een hogere inflatie toe te laten. Het nastreven van flexibele inflatie resulteert in hogere inflatie en waarschijnlijk ook meer volatiele inflatie, en dit vraagt om bescherming.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus