'Chinese vastgoedcrisis is voorbij'

De Chinese huursector is de crisis grotendeels te boven. Schroders gaat in op de kansen en bedreigingen in deze markt.

De Chinese huursector is de crisis grotendeels te boven. Dat stelt Schroders in de ‘QuickView’, die ingaat op de kansen en bedreigingen in deze markt. China converteert momenteel van een door speculanten geleide vraag tot een door eindgebruikers geleide vraag. Daardoor is de groei enigszins vertraagd, net zoals de economie in zijn geheel. 

Voor bedrijven van hoge kwaliteit bleef de verkoop van huizen solide en verbeterden de marges. Het bedrijf China Overseas Land and Investment draaide in februari zelfs een van de beste maanden ooit. Door de kwaliteit en locatie stegen de prijzen binnen het portfolio.

Mensen vergeten vaak dat China niet met andere landen te vergelijken is. De overheid doet nooit ofte nimmer afstand van haar eigendomsrecht. Als een ontwikkelaar niet kan leveren, neemt de overheid het over en kan het land aan een andere ontwikkelaar worden verkocht. 

De aandelenmarkten hebben verdere verkrappende maatregelen in de prijs verrekend - volgens Schroders onterecht. De kortingen op de waarde van de activa blijven daardoor boven het lange termijngemiddelde van 20-25%. 

Winnaars
Momenteel bevinden ze zich op 40-60%, en kunnen ze dus aardig wat neerwaarts risico opvangen. De overheid stimuleert banken zelfs weer geld te lenen aan de sector, die de afgelopen twaalf maanden min of meer buiten beeld was.

Wat de Chinese economie betreft is het niet alleen rozengeur en maneschijn, maar Schroders denkt dat de ergste dalingen in de koersen wel zijn geweest. Beleggers moeten zich voorbereiden op faillissementen van ontwikkelaars die hun projecten niet kunnen afronden, maar het is onwaarschijnlijk dat dit veel invloed zal hebben op de aandelenprijzen in het algemeen.

Schroders blijft investeren in geografisch diverse, kapitaalkrachtige bedrijven die goed zijn gepositioneerd om het marktaandeel te laten groeien. Op de lange termijn zullen deze ontwikkelaars namelijk de echte winnaars zijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus