Overwegingen bij overwogen beleggen

’To tilt or not to tilt?’ Populair taalgebruik voor het overwogen zijn in een bepaalde beleggingsstijl.

To tilt or not to tilt?’ Het is populair taalgebruik wat slaat op de samenstelling van een beleggingsportefeuille waarin men overwogen is in een bepaalde beleggingsstijl. Men kan bijvoorbeeld overwogen zijn in small caps, of waardeaandelen, en het wordt altijd gedaan in een poging om een hoger rendement te verkrijgen. Volgens Rick Ferri is het echter alleen geschil voor goed onderlegde beleggers, die zich bewust zijn van het risico en gedisciplineerd genoeg om het toe te passen.

Er ligt onderzoek aan ten grondslag van de Nobelprijswinnaar Eugene Fama en Kenneth French hoe het werkt bij het overwogen zijn in small caps of waardeaandelen. Zij spreken van het drie-factoren-model om het risico en rendement te verklaren, de risico’s zitten in de markt, de grootte en de waarde.

Mensen die deze factoren toepassen in hun portefeuille zijn de mening toegedaan dat overwogen zijn in small caps en value stocks een ander rendement oplevert dan enkel een marktgewogen portefeuille. Volgens Fama en French is het extra rendement de beloning voor het aangaan van meer risico. Anderen beweren ten onrechte dat er geen extra risico mee gepaard gaat.

Onderstaande afbeelding is een illustratie van het drie-factoren-model. De totale aandelenmarkt vormt het middelpunt van het model. Links is overwogen in groeiaandelen, rechts in value, naar boven in small caps, naar beneden in large caps. Het gouden gebied geeft het extra rendement aan als men overwogen is in small caps en value stocks. 

Ferri geeft de voorkeur aan de samenstelling van zijn portefeuille middels een breed markt indexfonds, aangevuld met een small cap value indexfonds. Zijn stappenplan:

  1. Kies een tracker van een brede marktindex
  2. kies een small cap value index
  3. Stel de mate van overweging vast, welk percentage van de portefeuille in welk fonds wordt belegd. Ferri geeft de voorkeur aan 75% in de totale markt, 25% in een small cap value fonds.

Bij beide fondsen wijst Ferri op de lage kosten varianten die ervan bestaan. Met lage kosten verzekert men zich van het hoogst mogelijke rendement.

De verdeling tussen beide fondsen kan lastig zijn, want hoe meer overwogen men is, des te meer wijkt de portefeuille af van de totale markt. Verder is beleggen in een small cap fonds duurder.

Behavior is ook een factor om mee te rekenen. Een overwogen portefeuille kan een aantal jaren minder presteren en dat vraagt veel van de reacties van de belegger. Uitstappen na teleurstelling veroorzaakt echter een lager rendement op de lange termijn. De strategie moet tot het einde toe worden vastgehouden.

Dit soort strategieën worden vandaag de dag verkocht met het etiket ’smart beta’, maar laat u niet meeslepen met die hype, waarschuwt Ferri. Wall Street heeft er een handje van om oude producten in een nieuw jasje te stoppen, omdat een nieuwe naam de verkopen stimuleert. Ferri moet er niets van hebben, want volgens hem leidt het tot kortzichtige beleggingsbeslissingen, terwijl dergelijke complexe strategieën een goede afweging vragen. Het is alleen geschikt voor beleggers die zich bewust zijn van de hogere risico’s die ermee gepaard gaan en die zeer gedisciplineerd zijn in de toepassing ervan.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?