Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie

ETF van Tak: Think iBoxx Govt Bond

Recensie van de ETF van Tak: Think iBoxx Government Bond Tracker.

ETF van Tak: Think iBoxx Government Bond Tracker
Structuur: Fonds
Beheerder: Think Capital
Onderliggend: Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 index
Indexeigenaar: Markit
ISIN Code: NL0009690254

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified  1-10 Index. 

Onderliggende waarde
De onderliggende waarde is een index bestaande uit staatsleningen uit Eurolanden. De minimaal resterende looptijd is 1,25 jaar. De minimum omvang van de obligaties in de index is 2 mld euro. In de index worden uitsluitend investment grade (minimaal BBB-) obligaties opgenomen. Momenteel bestaat de index uit 25 obligaties, waarbij Italië, Frankrijk, Duitsland en ook Nederland de belangrijkste gewichten hebben. De gemiddelde resterende looptijd van de obligaties die deel uitmaken van de index is circa 6,5 jaar.

Structuur en tegenpartijrisico
Deze ETF heeft een fysieke structuur. In principe worden de onderliggende obligaties uit de index daadwerkelijk gekocht. Uit kostenoverwegingen (bijvoorbeeld slecht geprijsde leningen) is er de mogelijkheid alternatieve obligaties aan te kopen. Dat betekent dat de samenstelling van de ETF portefeuille kan afwijken van de samenstelling van de index. Door de fysieke structuur en het niet gebruiken van derivaten is het tegenpartijrisico in deze ETF gering.

Securities lending
Think Capital maakt geen gebruik van securities lending. Daardoor is er geen kans op extra inkomsten, maar het voordeel is dat er geen (additioneel) risico aan deze ETF wordt toegevoegd.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert de ontvangen coupons van de index uit. De frequentie is vier keer per jaar.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over het laatste twaalf maanden. Meer jaren zijn niet beschikbaar, aangezien het fonds eind april 2011 zijn eerste notering heeft gekregen. De benchmark is (uiteraard) de onderliggende obligatie index, waarbij de coupons zijn herbelegd (Total return)

 

                                            
Het fonds heeft een TER ratio van 0,15% per jaar. De feitelijke kosten kunnen daarvan afwijken, bijvoorbeeld door opbrengsten van securities lending (positief) en transactiekosten (negatief). Daarnaast spelen mogelijk fiscale aspecten een rol. Tot slot kan de tracking error een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt van het rendement van het fonds.

De totale afwijking noem ik de werkelijke kosten. Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht zijn de werkelijke kosten negatief (dus een opbrengst) van 0,46%. Dat heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de samenstelling van de ETF, die afwijkt ten opzichte van die van de index.
 

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel 400.000 aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 5 miljoen euro. Op het moment van deze recensie was het verschil tussen de bied en laatprijs gelijk aan 2 cent (stelling 12,36-12,38), wat gelijk is aan 0,16%.

Informatie
De informatie van ThinkCapital over deze overheidsobligatie tracker is goed. Positief punt is dat alle informatie in het Nederlands is en op een prettige en makkelijk toegankelijke manier is gepresenteerd. Helaas staat op de site nog steeds maar summiere informatie over het behaalde rendement, en het ontbreekt volledig aan historische koersinformatie.

Tot slot zou het goed zijn dat ook informatie wordt gegeven over de gekozen methode van replicatie, waarbij de index niet exact wordt gekopieerd maar een zo goed mogelijke benadering wordt gezocht.

Opmerkingen
De Think iBoxx Government Bond Tracker is een prima product om de belangrijkste obligaties in het eurogebied te volgen. De fysieke structuur en de keuze om geen securities lending te gebruiken om extra rendement (maar daarmee ook extra risico) te genereren, maken deze ETF tot een aantrekkelijk product voor de belegger die zo risicomijdend mogelijk een index willen volgen.

Wel moet de belegger er rekening mee houden dat de index niet exact wordt nagebootst. Dat kan tot afwijkingen leiden in het rendement van de ETF ten opzichte van de index, wat overigens ook het geval is bij andere gehanteerde methodes, uitgezonderd exacte replicatie. In het eerste jaar van zijn bestaan heeft de toegepaste methode voor deze Think ETF positief uitgepakt, met een duidelijke outperformance ten opzichte van de index.

Het risico bestaat natuurlijk altijd dat op even gemakkelijke wijze een underperformance ontstaat. Dat zal een probleem kunnen zijn voor de belegger die precies de onderliggende index wil volgen.

In de IEXProfs Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van andere staatsobligatie-ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

    Online magazine duurzaam beleggen