Nieuws

Rothschild: Junkbond geen junk meer

Junkbonds zijn geen junk meer, maar een aantrekkelijke asset voor alle beleggers. Dat schrijft Edmond de Rothschild.

Highyieldobligaties ofwel junkbonds zijn uitgegroeid tot een breed gespreide vermogenscategorie die eigenlijk in geen enkele portefeuille meer mag ontbreken. Alleen al de Merrill Lynch Euro High Yield Index omvat ruim 200 debiteuren uit 17 verschillende bedrijfstakken en 32 landen. Vorig jaar is er voor bijna 50 miljard euro aan nieuwe junkbonds uitgegeven, voornamelijk door wereldwijd actieve bedrijven met een kredietrating van B tot BB. 

Dat schrijft Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) in zijn laatste Investment Strategy Flash. EdRAM is waarachtig niet de enige vermogensbeheerder die junkbonds aanprijst bij beleggers. De volwassenwording van de junkbondmarkt heeft volgens EdRAM alles te maken met disintermediation, de opschoning van de distributieketen voor bedrijfsleningen. Banken vallen af als kredietverschaffers omdat zij hun kapitaalbuffers verhogen. 

Bedrijven moeten dus wel zelf de markt op om geld te lenen. Aan hun obligatie-emissies verdienen de banken weer hoge fees. Beleggers profiteren van de relatief hoge couponrentes die de debiteuren moeten vergoeden, zonder dat die opgezadeld raken met onverantwoord hoge financieringslasten. Zo ontstaat een win-win-situatie voor alle betrokken partijen, aldus EdRAM. De junkbondmarkt bevordert ook het klimaat voor obligaties die converteerbaar zijn in aandelen. 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus