Nieuws

Outlook 2013: Jaar van Asian bonds

Met een fiscale afgrond in de VS en een crisis in Europa belooft 2013 het jaar te worden van de Aziatische obligaties.

Met een fiscale afgrond in de VS en een crisis in Europa belooft 2013 het jaar te worden van de Aziatische obligaties. Rajeev de Mello, verantwoordelijk bij Schroders voor vastrentende waarden uit Azië, ziet in die obligaties een aantrekkelijk rendement in een wereld van lage rentes en economische haperingen. De Mello noemt in een nieuwe Schroders Outlook een aantal krachtige macro-economische factoren, zoals stabiliserende valutakoersen en stijgende koersen in het jaar voor ons.

Kende 2012 al een recordaantal obligatie-uitgiftes in Azië, De Mello heeft geen reden om aan te nemen dat hier in 2013 verandering in komt. De Aziatische obligaties hebben dit jaar goed gepresteerd vanwege de lage rente op obligaties uit de ontwikkelde markten. Er vloeit daarom meer geld richting high yield credits en opkomende markten. Dit geeft tevens een boost aan Aziatische valuta.

De Mello voorziet geen ingrijpende beleidswijziging van de Fed, dus blijven beleggers op zoek naar rendement. De obligatiemarkten in Azië groeien en zijn een van de weinige plaatsen op de wereldmarkt, waar beleggers nog wel terecht kunnen voor aantrekkelijk rendement. Schroders ziet de kwaliteit van schuld in die regio ook groeien. De markt daar is nog relatief klein, maar groeit in snel tempo.

Afnemende inflatie
Positieve tendens, die De Mello ook signaleert, is een afname van de inflatieangst in de regio. Lagere grondstofprijzen halen druk van de inflatie, net als een vertraging in de economische groei. Dit schept ook meer mogelijkheden voor de centrale banken om met verruimende maatregelen te komen. India is nog wel een uitzondering in dit plaatje.

De Mello denkt dat de opkomende economieën uit Azië de tegenwind uit Europa en de tragere groei van de wereldeconomie goed kunnen doorstaan. De lagere groeicijfers uit China ziet De Mello als het ‘New Normal’, een lagere maar duurzamere groei van een economie die meer gedragen wordt door binnenlandse consumptie. De Mello ziet kredietgroei en denkt dat de ingezette economische koers door het nieuwe leiderschap in 2013 wordt voortgezet.

Risico’s ver weg en dichtbij
Wel signaleert de topbelegger van Schroders in vastrentende waarden, risico’s van buiten de Aziatische regio. Beleggingsbeslissingen  kunnen beïnvloed worden door beleid elders in de wereld. Als risico op korte termijn wijst hij naar de fiscal cliff en de voortslepende eurocrisis. Maar er zijn ook tal van lokale risicofactoren die spelen.

De grote vraag naar obligaties brengt zijn eigen problematiek met zich mee. Ook in het begin van 2013 voorziet Schroders een grotere vraag dan aanbod. Op langere termijn ligt er een risico in het rentebeleid. De Mello denkt echter dat de Aziatische obligatiemarkt lagere rentestanden al grotendeels heeft ingeprijsd. Verder voorziet hij geen grootste ingrepen in rentestanden.

Niettemin blijft Rajeev De Mello vertrouwen houden in de robuuste economieën in Azië. Daar is aantrekkelijk rendement te vinden, evenals economische groei. Aziatische valuta ziet hij als ondergewaardeerd, terwijl de fundamentals voor de economieën sterk zijn. Dit biedt een gezonde steun voor de obligatiemarkten en de valutakoersen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus