Nieuws

Obligaties staan weer centraal

In Barclays' modelportefeuille voor de middellange termijn hebben obligaties hun centrale rol naast aandelen heroverd. Van grondstoffen wordt weinig verwacht. De geldmarkt biedt ook te weinig rendement.

Barclays publiceert naast de gebruikelijke jaarlijkse vooruitblik ook met enige regelmaat een outlook voor de langere termijn (5 jaar). Een van de belangrijkste conclusies van de nieuwste uitgave: obligaties zijn terug van weggeweest als centrale peiler in de modelportefeuille. Wat zijn andere belangrijke visies en verwachtingen?

Trage economische groei

Barclays verwacht voor de komende vijf jaar weinig groei van de wereldeconomie. De bank spreekt van een milde recessie, gevolgd door een slap herstel. Dat geldt vooral voor Europa dat meer last heeft van de naweeën van het negatieve rentebeleid dan de VS.

Europa zit met een dilemma. Hogere overheidsuitgaven of een terugkeer naar goedkoper geld kan leiden tot hogere inflatie, en daar hebben burgers nu al flink last van.

De beweegruimte is dus klein. Daar komt bij dat de opwarming van de aarde vraagt om enorme investeringen in groene energie en extra belastingen op de uitstoot van broeikasgassen. Geen van beide zal op korte termijn leiden tot een hogere productiviteit (eerder een lagere). 

Emerging markets komen de komende vijf jaar waarschijnlijk beter door. Barclays verwacht op korte termijn overigens nog geen grote schade door klimaatcatastrofes.

Inflatie blijft hoog

De inflatie zal de komende vijf jaar gemiddeld ruim boven de 2% uitkomen. Europa heeft opnieuw te maken met een dilemma.

De ECB en Bank of England kunnen ervoor kiezen de rente zover te verhogen dat de inflatie op 2% uitkomt, maar de keerzijde is een recessie. Het is de vraag hoever beide centrale banken willen en durven te gaan.

Spaarrendement te laag om inflatie te verslaan

Wat er ook gebeurt, Barclays denkt niet dat centrale banken terug kunnen naar de lage rentetarieven van de laatste twee decennia. Voor spaarders en beleggers in kortlopende obligaties is dat gunstig.

Barclays gaat er vanuit dat pas vanaf 2025 de rentetarieven flink zullen dalen tot hun nieuwe langetermijngemiddeldes. Dat betekent voor het VK een korte rente tussen 2,5% en 3,0%, de VS iets boven de 2,0%, de Eurozone tussen 1,5% en 2% en Zwitserland onder 1%.

De vraag is of de korte rente daarmee hoog genoeg is om te compenseren voor inflatie. Barclays denkt van niet. Voor wie er qua koopkracht op vooruit wil, zal het moeten zoeken buiten de geldmarkt.

Centrale rol voor obligaties

Voor obligaties ziet het er een beter uit. Na het rampzalige jaar 2022 zijn de aanvangsrendementen zover opgelopen dat het weer loont om in obligaties te beleggen.

Staatsobligaties kunnen de komende vijf jaar tussen de 2,5% en 6% aan rente opleveren. Dat is meer dan de laatste twee decennia. Extra voordeel van staatsobligaties en Investment Grade Bonds is dat de negatieve correlatie met aandelen lijkt te zijn hersteld. Ze leveren dus niet alleen rendement op, maar bieden ook tegenwicht binnen de portefeuille in het geval van een aandelencorrectie.

Bedrijfsobligaties met een lagere credit rating hebben dat voordeel niet. Die zullen net zo volatiel zijn als aandelen, maar het verwachte rendement is natuurlijk ook hoger dan op staatsobligaties.

Emerging markets bonds gaat Barclays liever uit de weg. De relatief hoge rentetarieven wegen niet op tegen de risico’s van valutaschommelingen.

Aandelen verliezen voordeel

Aandelen leveren nog altijd het meeste op. Voor westerse economieën gaat Barclays uit van een gemiddeld rendement tussen 7% en 8% en 10,5% voor emerging markets.

Toch hebben aandelen hun voordeel ten opzichte van obligaties verloren als ook de risico’s worden meegewogen.

Grondstoffen en alternatives bieden weinig meerwaarde

Grondstoffen en alternatives spelen in de Strategic Asset Allocation van Barclays nauwelijks een rol. De grondstoffenindustrie (inclusief energie) zal de komende jaren last hebben van de trage groei. Barclays verwacht een rendement van 2,5%. 

Voor alternatives, zoals infrastructuur en andere “real assets”, verwacht Barclays een rendement van 4,1%. Klinkt leuk, maar het verbleekt tegenover de nieuwe glans van obligaties, die bovendien een betere hedge vormen tegen aandelencorrecties.

Compleet overzicht rendemensverwachtingen

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie