Nieuws

GPT kan vermogensbeheerders ondersteunen

Robeco is positief over de nieuwste ontwikkelingen bij chatbots zoals ChatGPT. Veel bureauwerk kan worden overgenomen ten gunste van menselijke creativiteit, compassie en productiviteit. Maar ChatGPT is verre van perfect.

GPT staat voor Generative Pre-trained Transformer. Het is een term afkomstig van het bedrijf OpenAI en is ruim 15 jaar geleden ontworpen voor het trainen van computers om teksten beter te begrijpen en te laten produceren.

De computermodellen zijn steeds beter geworden. OpenAI is nu aanbeland bij GPT-4, wat de hele wereld kent als ChatGPT, een chatbot die je kan vragen teksten te schrijven of te analyseren.

Er zijn vele gebruiksmogelijkheden. Sommige daarvan worden gevreesd door  overheden. Maar er zijn uiteraard ook talloze positieve applicaties. Zo ziet Robeco het als baanbrekende ontwikkeling voor het vermogensbeheer, schrijft het in een rapport.

Vermogensbeheer

ChatGPT kan bijvoorbeeld in een noodtempo jaarverslagen en andere documenten over een bedrijf doorlezen op zoek naar opvallende details. ChatGPT kan zoeken naar beleggingstrends en spannende nieuwe technologieën die nog niet zijn doorgedrongen in de mainstream beleggingsliteratuur. ChatGPT kan met andere woorden actieve fondsbeheerders helpen betere keuzes te maken.

Robeco ziet ChatGPT voorlopig vooral als ondersteuning, niet als een robot die zelf besluiten kan nemen. Een voorbeeld is de volgende vraag die ChatGPT werd gesteld: “Welke sectoren worden het meest beïnvloed door een hogere inflatie, en waarom?”

Het antwoord was breed en betrof verschillende sectoren en economische spelers, prima geschikt voor een basisniveau van analyse. Zo zijn er volgens Robeco meer voorbeelden van routinematige werkzaamheden die ChatGPT over kan nemen van analisten, zodat die meer tijd hebben voor meer ingewikkeldere research met meer toegevoegde waarde.

Robeco gebruikt ChatGPT onder andere om bedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheden op het gebied van het milieu en sociale verplichtingen. 

Gevaren

Tegelijk mogen de ogen niet gesloten worden voor de tekortkomingen van ChatGPT. Zo zijn chatbots nog altijd geen concurrent van een menselijke expert op het gebied van ESG.

ChatGPT maakt ook fouten, omdat het zich baseert op alles wat er op het internet te vinden is, ook de leugens en fake informatie. Robeco noemt het artificial hallucinations die door chatbots snel een eigen leven kunnen gaan leven.

Tenslotte geeft ChatGPT niks om databescherming. Het is dus een risico bij het beschermen van de privacy van mensen en het intellectueel eigendom van bedrijven.

Gebalde kennis

Ondanks deze tekortkomingen ziet Robeco een grote maatschappelijk toekomst weggelegd voor GPT. Ten eerste wordt het steeds makkelijker om toegang te krijgen tot alles wat de wetenschap en bedrijven te bieden hebben. Ten tweede kan het voor een enorme productiviteitsimpuls zorgen.

Stel je voor dat een heleboel bureauwerk niet meer nodig is, dan kunnen volgens Robeco concepten zoals de vierdaagse werkweek of vervroegd pensioen snel dichterbij komen (zelfs met de vergrijzing).

Ongelijkheid

Van de andere kant bestaat het gevaar dat het gat nog groter wordt tussen mensen die met deze technologie om weten te gaan en degene die daar niet in slagen. Hoeveel mensen verliezen hun baan omdat ze niet meer nodig zijn? En hoe zit het met de betrouwbaarheid van informatie als ChatGPT steeds meer functies overneemt?

Puur voor de vermogensindustrie is Robeco, alles overziend, vooral positief. GPT zorgt ervoor dat mensen geen machinewerk meer hoeven te verrichten. Fondsmanagers kunnen daardoor menselijker worden en zich concentreren op zaken als medeleven, creativiteit, het opdoen van meer gespecialiseerde kennis en gezond verstand.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie