Nieuws

NN IP somber over aandelen

NN IP verwacht dat aandelenbeleggers het ook de komende maanden zwaar zullen krijgen. De oorzaak ligt bij de hoge inflatie die de bedrijfswinsten onder druk zet, het consumentenvertrouwen ondermijnt en centrale banken dwingt tot harde ingrepen.

NN Investment Partners is voor de komende maanden pessimistisch over de vooruitzichten voor aandelen én obligaties. Aandelenstrateeg Patrick Moonen denkt dat de situatie pas beter zal worden zodra het einde van de renteverhogingscyclus in zicht komt, maar daar is voorlopig nog geen sprake van. 

Voor de komende maanden verwacht hij dat er steeds meer bedrijven zullen zijn die hun winstverwachting naar beneden bijstellen. “Dat wordt vooral veroorzaakt door inflatie”, schrijft hij in het rapport met de passende titel The bear-market rally is over.

Tweede ronde

Een van de factoren waar analisten volgens hem nog onvoldoende rekening mee houden, is dat bedrijven in de eerste helft van 2022 de hogere input-kosten (energie, grondstoffen, materialen) nog konden doorberekenen aan hun klanten, maar nu de economie afzwakt en de koopkracht afneemt, wordt dat steeds moeilijker, met als gevolg dalende marges.

De kosten stijgen ondertussen gewoon door. Dat komt ook door zogenoemde tweede-ronde-effecten. Het duurt bijvoorbeeld even voordat hogere inflatie doorwerkt in de lonen. Dat proces begint nu echt goed op gang te komen.

Analisten te positief

De afgelopen maanden hebben analisten hun verwachtingen voor 2023 al naar beneden bijgesteld. Maar Moonen denkt dat de consensus van +8,3% voor de VS, +3,1% voor de Eurozone en -0,7% voor het VK nog te optimistisch is.

Wat kan het tij keren?

Er zijn drie belangrijke katalysators die volgens Moonen het tij voor aandelen kunnen keren:

  1. Een oplossing voor het Oekraïne-conflict
  2. Een flinke daling van de inflatie in met name de VS waardoor centrale banken de rente niet verder hoeven te verhogen
  3. Een verbetering van de economische situatie in China

Daar is het wachten op. Tot die tijd blijft NN IP terughoudend.

Eurozone onderwogen

Regionaal heeft NN IP de onderwogen positie van de eurozone verder vergroot. De vermogensbeheerder maakt zich grote zorgen over de winter en vreest dat er Europese bedrijven zullen zijn die de productie deels of helemaal moeten stilleggen. Er is nog geen peil op te trekken hoe erg het zal worden, maar zeker is dat de energiecrisis consumenten en bedrijven ervan afhoudt grote investeringen te doen.

"Regionaal heeft NN IP de onderwogen positie van de eurozone verder vergroot"

Daar komt de politieke onzekerheid in de EU nog bij. Wat wordt bijvoorbeeld eind deze maand de uitkomst van de verkiezingen in Italië? Komt er een rechts-extreme EU-kritische partij aan de macht?

Grondstoffen en vastgoed

Aangezien de wereldeconomie waarschijnlijk een tik krijgt, wordt de positie in cyclische grondstoffen gereduceerd. Hetzelfde geldt voor energie waar NN IP van overwogen is verschoven naar neutraal. In materialen had NN IP zijn exposure al gereduceerd. 

Een andere underweight is vastgoed. Dat is een sector die over het algemeen behoorlijk rentegevoelig is. Bovendien zijn de prijzen relatief hoog in bepaalde subsectoren, zoals de woningmarkt. NN IP vreest dat het ruime monetaire beleid van de voorbije jaren heeft gezorgd voor veel overtollige liquiditeit die nog uit het systeem moet verdwijnen om de inflatie effectief te kunnen bestrijden.

Healthcare

De overweight-posities zijn geconcentreerd in de defensieve hoek zoals healthcare en nutsbedrijven. De niet-essentiële consumptiegoederen heeft NN IP opgetrokken van underweight naar neutraal. Deze aandelen zijn dit jaar al flink gedaald. Bovendien denkt NN IP dat deze sector als een van de eerste uit het dal zullen komen zodra de economie zijn laagste punt heeft gepasseerd.

"De overweight-posities zijn geconcentreerd in de defensieve hoek zoals healthcare en nutsbedrijven"

Obligaties 

Wat betreft obligaties blijft NN IP gematigd onderwogen in de belangrijke markten van Duitse Bunds en Amerikaanse Treasuries. In de VS heeft NN IP een voorkeur voor kortlopende obligaties. Dat komt doordat de Fed (maar ook de ECB) tijdens het centrale bankencongres in Jackson Hole heeft laten doorschemeren agressiever te willen optreden tegen inflatie.

Het korte eind van de rentecurve is daar gevoeliger voor dan het lange eind. Dat is ook de reden dat de tweejaarsrente in de VS inmiddels hoger is dan de 10-jaarsrente. 

De nieuwste assetallocatievisie van NN IP

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie