Nieuws

UBS AM: Obligatiebeleggers mogen optimistisch zijn

Nieuw verkrappend monetair beleid en geopolitieke spanningen hebben dit jaar geleid tot scherpe rentestijgingen over de hele yieldcurve en een verhoging van de risicopremies. Volgens obligatiespecialist Tony Appiah bij UBS AM zijn er toch drie redenen tot optimisme voor obligatiebeleggers.

1. Op de lange termijn is yield de meest stabiele en betrouwbare component

“De afgelopen twintig jaar is yield de dominante motor geweest achter het totale rendement in obligatieportefeuilles. Voor bepaalde beleggingscategorieën, zoals high yield en opkomende marktenschuld, was het koersrendement op de lange termijn negatief, maar was de totale performance positief en zeer sterk, wat de kracht van yield in obligatieportefeuilles aantoont. Dit is een goede reden voor beleggers om optimistisch te zijn na de recente rentestijgingen.”

2. Hogere break-evens werken als schokdempers

“In het algemeen geldt: hoe hoger de yield, hoe groter de renteverhogingen moeten zijn om tot een negatief totaalrendement te komen. Neem bijvoorbeeld de Bloomberg Global Aggregate 1-3 Year Index. Eind 2021 had deze proxy voor conservatieve vastrentende beleggingen slechts een stijging van 38 basispunten op de obligatierente nodig om een negatief rendement te genereren. Nu vereist dezelfde benchmark een stijging van bijna 127 basispunten om het hogere rendementsvoordeel uit te wissen.”

3. Beleggers hoeven geen onnodig kredietrisico meer aanvaarden

“Tijdens de periode van ultralage rentes op staatsobligaties en steile rentecurves werden beleggers in obligaties van ontwikkelde markten geconfronteerd met een nogal moeilijke afweging: hogere rendementen genereren door langer op de curve uit te komen en meer renterisico te nemen, of minder kwaliteitsvolle obligaties kopen en opgezadeld worden met een hoger kredietrisico.

In de Bloomberg Multiverse Index was global high yield sinds eind 2021 de enige belangrijke vastrentende beleggingscategorie in ontwikkelde markten die een rendement van 2% of hoger bood. Vandaag biedt elke belangrijke vastrentende beleggingsklasse gemiddeld een rendement van 2% of meer. Beleggers hebben nu dus de mogelijkheid om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen met een aantrekkelijk inkomstenniveau.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie