Nieuws

De vooruitzichten van high yield obligaties zijn meer dan prima

Capital Group geeft vijf redenen om positief te blijven over high yield obligaties. De sterke economische groei en lage default ratio's zijn belangrijke argumenten.

1. Hoge groei economische groei in 2022

Obligaties met lage kredietoordelen doen het meestal goed in tijden dat het macro-economisch klimaat verbetert. Meer economische groei betekent immers meer omzet en winst voor bedrijven. De kans op faillissementen neemt dan automatisch af. 

In 2020 en 2021 waren er ondanks de moeilijke marktomstandigheden weinig faillissementen. Analisten schrijven dat vooral toe aan de ruimhartige coronasteun. Het is nog lastig in te schatten wat er gebeurt als die hulp wegvalt.

Een ding is zeker: de macro-economische vooruitzichten zijn bijna overal bovengemiddeld positief. Een van de weinige uitzonderingen is China. De VS en EU zouden volgens de laatste ramingen uitkomen op groeipercentages van boven de 4%.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

2. Meer upgrades

Bedrijven hebben de laatste paar jaar veel schulden gemaakt, wat de kans op faillissementen vergroot. Maar er is inmiddels sprake van een trendbreuk. In 2020 was er nog een recordaantal downgrades van investment grade naar high yield, de zogenoemde fallen angels. In 2021 zijn er meer upgrades, rising stars. Dat duidt erop dat de verhoudingen tussen eigen vermogen, winstgevendheid en schulden aan het verbeteren zijn.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sinds de kredietcrisis was het percentage defaults niet zo laag als dit jaar. Capital Group verwacht dat deze situatie de komende twee jaar aanhoudt.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

3. Korte duration 

High yield bedrijfsobligaties hebben gemiddeld kortere looptijden (duration) dan obligaties met een investment grade rating. Gemiddeld is de looptijd voor high yield 4 jaar en bij investment grade 9 jaar.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De korte looptijden maakt high yield minder gevoelig voor stijgende rentes. In het verleden bleef het rendement van junk bonds dan op peil.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

4. Bredere markt

De high yield markt als geheel is de laatste jaren sterk gegroeid, niet alleen in de VS, maar ook in de rest van de wereld. Beleggers hebben daardoor meer mogelijkheden te diversifiëren.

Vroeger werd de markt zwaar gedomineerd door energie, de media- en telecomsector. Nu is het aandeel van financials, health care, grondstoffen, technologie, detailhandel en vastgoed flink toegenomen. 

Een andere verandering is dat de kredietkwaliteit beter is geworden. High yield begint bij obligaties met een BB-rating en eindigt bij triple-C. Er is nu meer high yield te koop in het hogere BB- en B-segment. Dat betekent ook dat de risico’s lager zijn geworden.

Ter vergelijk, tijdens de kredietcrisis was een kwart van de high yield markt triple-C, nu is dat nog maar 12%. Ondertussen heeft meer dan de helft van de markt een rating van dubbel-B. Dat is een record.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Interessant is dat er bij de kwaliteitsobligaties een omgekeerde trend te zien is. Er zijn steeds meer investment grade obligaties die nog maar een stapje verwijderd zijn van een downgrade naar high yield.

5. Koersen neutraal

De koersen van high yield obligaties zijn historisch gezien niet hoog in verhouding tot investment grade. De spread tussen BBB-obligaties en BB-obligaties is ruim.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Nadeel is dat de lage prijzen uit 2020 verleden tijd zijn. Mocht de groei onverhoopt toch tegenvallen, of de rente sneller stijgen dan verwacht, dan nemen de risico’s op een correctie in 2022 automatisch toe.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie