Nieuws

Zorgen over het Amerikaanse schuldenplafond

De federale overheid in de VS geeft veel meer uit dan toegestaan. Het Congres heeft nog anderhalve maand de tijd om het schuldenplafond te verhogen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de staat zijn rekeningen niet meer te kunnen betalen.

Beeld: iStock

De Amerikaanse staatsschuld heeft net als in andere landen een enorme sprong gemaakt door de coronacrisis. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, zolang het Congres (parlement) het schuldenplafond maar verhoogt. Maar hier schort het dit jaar aan.

De staatsschuld heeft nooit eerder zo ver boven het toegestane plafond gelegen als nu. Vermogensbeheerder Fidelity legt uit dat dit in theorie zelfs kan leiden tot surseance van betaling. De kans daarop is wel klein.

Laatste nippertje

In het verleden heeft het Congres wel vaker moeilijk gedaan bij het verhogen van het schuldenplafond. Het is vaak een spel tussen Democraten en Republikeinen. Soms wacht het Congres tot het laatste nippertje.

Maar uiteindelijk is er tot nu toe altijd een oplossing gekomen en bleven schommelingen op de obligatiemarkt beperkt tot kortetermijnreacties.

Er is dit keer echter wel meer aan de hand dan andere keren. Tot 2013 waren er helemaal geen overschrijdingen. Daarna waren er enkele korte fases met kleine mismatches, waarin het Congres een beslissing uitstelde en toestond dat het plafond tijdelijk werd verhoogd. In 2013 onder Obama gebeurde dit de eerste keer.

Groot gat

Dit jaar is er echter geen sprake van een klein verschil tussen schulden en plafond, het gaat om honderden miljarden. De federale schuld was in mei opgelopen tot boven de 28 biljoen dollar. Dat is ver boven het plafond van rond de 22 biljoen dollar.

Er is dus een behoorlijk gat te dichten. En dat terwijl president Joe Biden ook nog grote investeringsplannen heeft voor de rest van zijn ambtstermijn.

Voorlopig hebben de Republikeinen ingestemd met een uitstel tot 3 december. Fidelity verwacht dat de Republikeinen en Democraten er tegen die tijd wel uitkomen, maar een zeker risico dat dit niet lukt, is er natuurlijk altijd.

Cash-flow

Voor de obligatiemarkt zou dat een ramp zijn, maar ook voor alle partijen die afhankelijk zijn van overheidsbetalingen.

Als het plafond niet op tijd wordt verhoogd, moet de staat op cash-flow basis opereren. Het kan dan niet meer uitgeven dan er binnenkomt via bijvoorbeeld belastingen.

Aangezien dat te weinig is om aan alle verplichtingen te voldoen, zullen er dan keuzes moeten worden gemaakt en moeten sommige ambtenaren wachten op hun geld. De obligatiekoersen krijgen vermoedelijk een zware klap en de rente stijgt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie