Nieuws

Sterke stijging inflatie in VS zet niet door

T. Rowe Price verwacht niet dat de inflatie in de VS op langere termijn hoog zal blijven. "De positieve vooruitzichten voor groeibedrijven blijven dan ook ongewijzigd."

Het optimisme rond het ontluikende economische herstel in de VS na een van de diepste recessies in de geschiedenis is de afgelopen maanden getemperd door een scherpe stijging van de inflatie. De inflatie op jaarbasis van de consumentenprijsindex (CPI) in de VS is in juni gestegen tot 5,4% - ruim boven het streefcijfer van 2% van de Federal Reserve - en heeft de zorgen doen toenemen dat er misschien eerder dan verwacht beleidsmaatregelen moeten worden genomen. Dit vooruitzicht heeft geleid tot een toename van de volatiliteit op de aandelenmarkten, waarbij vooral groeiaandelen onder druk zijn komen te staan.

Nu de zogenaamde "grote rotatie" van groeiaandelen naar waardeaandelen al in 2021 aan de gang was, maakt de inflatiedruk het klimaat voor groeiaandelen op korte termijn nog uitdagender. Naar verwachting zullen de inflatiecijfers in de toekomst ongelijkmatiger zijn dan in de afgelopen jaren. Maar op langere termijn zal de inflatie niet naar een consistent hoger niveau stijgen.

Daarom blijft Taymour Tammadon, fondsmanager van US Large Cap Growth Equity Strategy bij T. Rowe Price, op langere termijn positief over groeibedrijven. Dat schrijft hij in de publicatiemet de lange titel Growth Stocks Unlikely to Be Troubled by Short-Term Inflation Spike - A sharp rise in U.S. inflation is not expected to last.

Taymour Tamadoon van T. Rowe Price

Inflatiepiek houdt niet aan

"De recente stijging van de Amerikaanse inflatie tot de hoogste niveaus sinds 2008 is een begrijpelijke bron van onzekerheid voor beleggers die gewend zijn geraakt aan de combinatie van een lage inflatie en lage rente. Maar een opflakkering van de inflatie kwam niet helemaal onverwacht. Dit was altijd al een risico zodra de stimuleringsmaatregelen van de overheden en de centrale banken begonnen door te stromen naar de economieën, die geleidelijk weer opengingen. Tijdens de pandemie zijn de spaartegoeden gestegen en nu een groter deel van de bevolking tegen het coronavirus wordt ingeënt, komt de ingehouden vraag vrij."

Tammadon verwacht dat de inflatie in de komende 12 tot 18 maanden zal blijven toenemen en zich op langere termijn weer zal stabiliseren rond het door de Fed beoogde niveau van 2%. Dit is in overeenstemming met wat de financiële markten momenteel aangeven, waarbij de CPI-inflatie op langere termijn eveneens op ongeveer 2% wordt geraamd.

"De inflatie zal op langere termijn weer stabiliseren rond het door de Fed beoogde niveau van 2%"

Spectaculair herstel

De inflatieverwachtingen lijken het standpunt van T. Rowe Price te ondersteunen dat de piek van tijdelijke aard zal zijn. Het ziet er niet naar uit dat de markten anticiperen op een aanhoudend niveau van hogere inflatie. Het break-even inflatiepercentage op 10 jaar geeft een directe indicatie van de inflatieverwachtingen in de VS voor de komende 10 jaar.

Onderstaande grafiek toont een sterke stijging van het break-evenpercentage vanaf de dieptepunten van begin 2020, wat aanvankelijk een belangrijke verschuiving lijkt te zijn. Het break-evenpercentage is echter slechts weer opgelopen tot ongeveer 2% verwachte inflatie - ruim onder het huidige niveau van 5,4%.

Gezien de ernst van de uitverkoop in het eerste kwartaal van 2020 is het Amerikaanse aandelenherstel niet minder dan spectaculair te noemen. Hoewel de volatiliteit de afgelopen maanden is toegenomen, is de S&P 500-index tot nu toe met 14,4% gestegen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie