Nieuws

Een nucleaire renaissance?

Nick Stanbury van LGIM verwacht een energierevolutie in Azië. Olie en kolen zullen daar rap plaatsmaken voor kernenergie.

In West-Europa en de VS lijkt de rol van kernenergie zo goed als uitgespeeld. Kerncentrales zijn duur en de angst voor ongelukken en kernafval is groot. Heel anders ligt dat in Azië en opkomende markten, meent Nick Stansbury, hoofd grondstoffen bij Legal & General Investment Management (LGIM). “Daar is sprake van een nucleaire renaissance”, schrijft hij in het rapport The nuclear option.

Productiekosten

Het zit hem met name in de productiekosten van een kerncentrale. In Azië zijn ze erin geslaagd die kosten door standaardisatie te verlagen. De kerncentrales kunnen in serie worden gebouwd, wat schaalvoordelen oplevert. Een goed voorbeeld is wat dat betreft het Zuid-Koreaanse KEPCO, dat veel heeft geïnvesteerd in nieuwe ontwerpen voor kernreactoren.

Daar komt bij dat er in Europa en in de VS veel goedkope alternatieven zijn, die ook zorgen voor een lagere CO2-uitstoot dan kolencentrales. Denk aan het goedkope gas en vloeibaar gas (LNG). Die alternatieven zijn in Azië veel minder voorhanden en bovendien ongewenst, omdat Aziatische landen graag onafhankelijk willen zijn van import.

Industrie

Een ander verschil met Europa en de VS is dat in Azië de industriële productie nog altijd flink in de lift zit. Dat betekent ook een grotere energiebehoefte waar nu nog in wordt voorzien met vervuilende kolencentrales. 

In Azië weten ze net zo goed als in het Westen dat dit de klimaatverandering versterkt en dat de uitstoot van kooldioxide omlaag moet. Het is vrijwel onmogelijk om dit met alleen wind- en zonne-energie op te lossen. Kernenergie is de perfecte brugtechnologie. Het is volgens Stansbury in ieder geval veel schoner dan kolen, en volgens sommige studies misschien zelfs duurzamer dan windmolens en zonnepanelen.

Aan en uit

Ten slotte speelt de stroomcontinuïteit een rol. Een nadeel van kerncentrales tegenover kolencentrales is dat ze nog moeilijker aan en uit gezet kunnen worden. Constant draaien is noodzaak.

Maar dat heeft ook een voordeel. Het zorgt namelijk voor een continue hoeveelheid elektriciteit, die kan worden aangevuld met variabele stroom uit windcentrales en zonnepanelen.

Kansen voor beleggers

Stansbury denkt dat de groei van kernenergie in Azië veel mensen zal verrassen. Hij ziet dan ook grote kansen voor beleggers, maar ook risico’s, want kolen als energie-opwekker zal veel sneller plaats moeten maken. 

De opkomst van kernenergie kan bovendien de vraag naar LNG onder druk zetten. Tevens kan het de behoefte aan grote accu’s drukken. Die zijn namelijk minder nodig als kerncentrales van constante energie voorzien.

Hoezo gevaarlijk?

Of de revolutie ook Europa zal bereiken, valt te betwijfelen. Zoals gezegd zijn kerncentrales in Europa duur om te bouwen en er is veel weerstand in de bevolking. Wat op zich ook niet zo gek is, 35 jaar na Tsjernobyl en 10 jaar na Fukushima.

Toch denkt Stansbury dat de angst voor milieurampen overdreven is. Wat veel mensen niet weten, is dat er elk jaar miljoenen mensen sterven aan slechte lucht door verbranding van fossiele brandstoffen (fijnstof en CO2). Kernenergie is wat dat betreft een enorme vooruitgang voor het milieu en de volksgezondheid.

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus