Nieuws

Low-vol presteert echt beter

Historisch gezien leveren low-vol-beleggingen een relatief hoog rendement op bij een veel lager risico. Dat maakt ze volgens BNP Paribas AM tot een nuttige aanvulling op elke portefeuille, zeker als bij de selectie ESG-factoren zijn meegenomen.

BNP Paribas Asset Management hecht veel waarde aan zogenoemde low-volatility- of low-vol-fondsen. Dat zijn beleggingsfondsen met aandelen of obligaties, waarvan de beurskoersen relatief weinig heen en weer schieten.

Uit alle analyses die de Franse vermogensbeheerder heeft uitgevoerd, blijkt dat deze low-vol fondsen het beter doen dan op basis van hun beperkte risico kan worden verwacht. Misschien nog wel opvallender: dit geldt voor álle sectoren.

Selectieprocedure

Dit gegeven gebruikt BNP Paribas AM ook bij het selectieproces, zo valt te lezen in het handboek voor low-vol fondsen. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt eerst gekeken naar een zo breed mogelijke spreiding over alle mogelijke sectoren. De MSCI World-index wordt daarbij als uitgangspunt genomen.

Vervolgens worden per sector de 10% minst volatiele aandelen eruit gehaald.

ESG-filter  

Inmiddels wordt daar nog een derde ESG-filter overheen gelegd. De redenen hiervoor zijn divers. Ten eerste verlangt de klant dit steeds vaker. Ten tweede renderen duurzame bedrijven eerder beter dan slechter. Ten derde hebben bedrijven met een hoge ESG-score de toekomst.

For our low-volatility strategies, sustainable investing can be treated as a third dimension in addition to the return and the risk.

Tenslotte geldt voor alle low-vol fondsen dat geen enkel aandeel een gewicht mag hebben van meer dan 2%. Om dat te waarborgen wordt de portefeuille minstens een keer per maand geherbalanceerd. Dat alles bij elkaar moet volgens BNP Paribas AM een behoorlijk betrouwbare inkomstenstroom op de lange termijn opleveren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's