Nieuws

Wereldwijde staatsschuldexplosie is geen probleem

De staatsschulden wereldwijd stegen in 2020 met 9,3 biljoen dollar tot 62,5 biljoen dollar. Dat is een stijging van 17,4%, en komt overeen met 13.050 dollar per persoon. Gelukkig zijn deze schulden volgens Janus Henderson Investors goedkoop te financieren. Nederland blijft keurig binnen de doelstellingen van Maastricht.

Om de pandemie te bestrijden gingen overheden wereldwijd in 2020 net zoveel schulden aan als normaal in acht jaar tijd. Dat blijkt uit de eerste editie van Janus Hendersons Sovereign Debt Index

Sommige landen leenden meer dan andere om de uitdagingen van afgelopen jaar het hoofd te bieden. Absoluut gezien leenden de grootste landen uiteraard het meest. De VS, Japan en China alleen al waren goed voor meer dan de helft van de nieuwe staatsleningen in 2020. Ten opzichte van de omvang van diens economie leende het VK met een tekort op de begroting van een vijfde van zijn bbp het meest, maar ook de VS, Brazilië, Zuid-Afrika, Spanje, Canada, Japan en Singapore hadden een tekort dat ten minste een achtste van de omvang van hun economie was.

Zweden en Zwitserland behoren tot de landen die het minst leenden, maar geen enkel land komt in de buurt van Taiwan. De schulden van dit land ten opzichte van het bbp veranderden nauwelijks vergeleken met het voorgaande jaar, omdat de economie zelfs kon groeien dankzij de robuuste aanpak van de uitbraak.

Schulden behapbaar

Gelukkig groeide de wereldeconomie ook aanzienlijk, waardoor een bredere heffingsgrondslag de schulden behapbaar hield. Desondanks was de stijging van de staatsschulden een vijfde meer dan de economische groei. Deze schulden zijn echter goedkoop te financieren. Want ondanks de fors hogere schulden, is het niet duurder geworden om de rentelasten te dragen.

In 2020 betaalden overheden slechts 2,0% rente voor hun leningen, vergeleken met 7,6% in 1995. Deze enorme daling van de rente betekent dat de rentelasten met slechts iets meer dan een vijfde zijn toegenomen, terwijl de schulden bijna vier keer zo hoog zijn. Vergeleken met het bbp zijn de rentelasten sinds 1995 ruimschoots gehalveerd. 

"De enorme daling van de rente betekent dat de rentelasten met slechts iets meer dan een vijfde zijn toegenomen, terwijl de schulden bijna vier keer zo hoog zijn"

De gestage daling van de rente in de afgelopen 25 jaar leidde tot indrukwekkende rendementen voor obligatiebeleggers. Tussen 1995 en 2020 genereerde de Global Government Bonds Index een totaalrendement van 308% in dollar, bijna vijf keer zoveel als de inflatie over dezelfde periode.

Nederland houdt schuldschade beperkt

Het begrotingstekort in Nederland bedroeg in 2020 6,9%, waardoor de Nederlandse staatsschuld opliep tot 553 miljard dollar. Naar verwachting zal de schuld in 2025 met nog eens 64 miljard dollar stijgen tot 617 miljard dollar.

De gemiddelde Nederlander had in 2020 een schuld van 31.912 dollar, wat neerkomt op een stijging van 6.229 dollar ten opzichte van 2019. De rente per hoofd van de bevolking is in Nederland aanzienlijk gedaald sinds 1995. Toen betaalde de gemiddelde Nederlander ongeveer 6,9%, in 2020 was dat nog maar 1,1%. Dit is precies in lijn met het Europese gemiddelde.

De Nederlandse schuldquote is sinds 1995 met 3% gedaald tot 70% in 2020. Verwacht wordt dat dit percentage verder zal dalen tot 62% in 2025. Hiermee is Nederland een van de beste jongetjes van de klas. In 2020 bedroeg de Europese schuldquote 100%.

2021?

In 2021 zullen de staatsschulden wereldwijd opnieuw stijgen maar wel wel minder fors dan in het jaar ervoor. Janus Henderson Investors rekent op een stijging met ongeveer 4 biljoen dollar, ofwel 768 dollar per persoon. "Vergeleken met de omvang van de wereldeconomie zijn de schuldniveaus echter al over hun hoogtepunt heen dankzij een waarschijnlijk krachtig economisch herstel."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus