Nieuws

Vergeet Europese aandelen niet

Terwijl de consensus nog altijd neutraal oordeelt over Europese aandelen is beleggingstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan AM juist reuze enthousiast. "Als de wereldhandel begint te draaien, dan profiteren Europese bedrijven."

Tot nu toe is 2021 een redelijk goed jaar voor Europese aandelen. Op 25 maart sloot de MSCI Europe (koersindex in euro’s) op +6,2% tegen +7,2% voor de MSCI World. Over 2020 was het verschil groter: 10% ten nadele van Europa, dat het jaar met 5,4% in het rood afsloot.

Traditioneel vinden beleggers Europese aandelen minder aantrekkelijk dan Amerikaanse. Europa kent immers een strengere regelgeving, de markt is meer versnipperd, en de arbeidsmarkt is er minder flexibel. Daarnaast heeft Europese aandelenmarkt een aantal karakteristieke eigenschappen die van grote invloed zijn op de performance: een grote bankensector, meer waarde- dan groeiaandelen en het is met de Duitse industrie meer cyclisch van aard.

De sectoren financiële instellingen, industrie, luxegoederen & diensten en basismaterialen zijn samen goed voor 50% van de Europese marktindex. Informatietechnologie maakt slechts 8% van de index uit. Kortom, allemaal kenmerken die het in 2020 moesten afleggen tegen bijvoorbeeld de VS met zijn grote technologiesector.

Europese aandelen in vizier

Maar nu in 2021 het herstel zich aandient en de meer cyclische waarde-aandelen in het vizier komen, valt het te verwachten dat assetmanagers weer oog krijgen voor Europese aandelen. De consensus van 62 asset managers, opgesteld door Eelco Ubbels van Alpha Research, is voorlopig nog terughoudend. "Terwijl de VS, Japan, Emerging Markets en Asia-Pacific een positief advies krijgen, moet Europa het nog altijd met een neutraal oordeel doen. Van de 62 asset managers is het merendeel neutraal, 33% is positief en 21% adviseert een onderweging."

In vergelijking met het oordeel van een kwartaal geleden is er niet veel veranderd. In december lag de consensus voor Europa ook op neutraal. Alle partijen zijn positief over het cyclische aspect van Europese aandelen in de aanloop naar een heropening, maar het trage vaccinatietempo maakt huiverig. Dit zit een een snel einde van de lockdown in de weg.

Aarzelende houding

Aegon, onderwogen in Europa, is bijvoorbeeld vrij stellig in de mening dat “het opnieuw instellen in Europa van strikte maatregelen om het virus in te perken een serieuze bedreiging vormt voor het economische herstel". Ook Voor NN Investment Partners is het een belangrijk argument om van een overweging terug te gaan naar een neutrale positie: “Een tragere vaccinatiecampagne, meer mobiliteitsbeperkingen en de onvoorspelbare communicatie van de centrale bank zijn zorgen voor de regio."

Maar voor andere asset managers geeft het cyclische karakter van de Europese aandelenbeurs toch de doorslag om positiever te worden. ING Investment Office schrijft bijvoorbeeld: “De relatief zware weging van cyclische en waarde-aandelen in de Europese indices zijn onder de huidige omstandigheden gunstig voor de Europese aandelenmarkt."

Ook voor J.P. Morgan geeft het cyclisch karakter de doorslag om overwogen te zijn, zo vertelt beleggingsstrategeeg Vincent Juvyns in een exclusief interview met IEX Profs.

Vincent Juvyns van JP Morgan AM

Herstel wereldhandel is key

"Begin dit jaar was ik nog terughoudend over Europese aandelen, maar dat heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een positieve kijk. De Europese macro-cijfers vallen namelijk reuze mee. In geen regio zijn de positieve verassingen sterker. Het verklaart mede waarom de Europese markten het dit jaar zo goed doen."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

"Europa wordt gekocht als de wereldhandel weer begint te draaien. 2021 wordt echt het jaar van het Europese herstel. Daarvoor is dank verschuldigd aan de steunmaatregelen van de ECB en overheden, die ditmaal wel goed samenwerken. Maar het Europese herstel is nog meer het gevolg van de sterke economische opleving in de belangrijke exportmarkten VS en Azië. Net als China moet Europa het vooral hebben van export. Twee derde van de omzet van grote Europese bedrijven wordt buiten Europa geboekt. Dus als het wereldwijd beter gaat, dan is Europa de eerste die daarvan profiteert.

De verwachting dat de wereldhandel zou deglobaliseren is niet uitgekomen. Wereldwijde exports hebben zich snel hersteld en groeien opnieuw ten opzichte van een jaar geleden.Dat verklaart waarom de koersen van veel Europese exportbedrijven dit jaar sterk zijn gestegen. Dat is ook een reden waarom een recente webinar van ons de titel Europa is back kreeg."

"Europa wordt gekocht als de wereldhandel weer begint te draaien"

Duurzame dominantie

"De beste Europese aandelenkansen liggen in een aantal sectoren waarin Europa uitblinkt. Denk aan luxegoederen, duurzame nutsbedrijven, maar ook aan tech. Europa loopt daarnaast voorop in verduurzaming. De productie zit in China, de expertise in Europa. Deze dominantie wordt verder versterkt door de stimuleringsgelden die de EU beschikbaar stelt. de NextGenerationEU Fund gaat de komnede jaren 750 biljoen euro alloceren naar duurzame en digitale investeringen. Dat zal ook tot meer Europese integratie leiden, en dat is alleen maar goed om de problemen van de huidige tijd, zoals het klimaatprobleem, effectief aan te pakken."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sterke tech

"De kracht van Europese tech moet onderwijl niet worden onderschat. 23% van de mondiale techmarkt is in Europese handen. Omdat Europese techbedrijven vooral zakendoen met bedrijven en niet met consumenten zijn deze relatief onbekend. Maken Europese en Amerikaanse bedrijven hetzelfde soort product, dan ligt de waardering van het Europese bedrijf wel een stuk lager. Dat geldt overigens voor Europese aandelen in het algemeen."

Lagere waardering

"Europese aandelen kennen nu een gemiddelde koerswinstverhouding van 18,3 op basis van de winsten over 12 maanden. Dat is boven het historisch gemiddelde van 14,7, dus goedkoop zou ik Europese aandelen zeker niet willen noemen. Maar Amerikaanse aandelen zijn nu gemiddeld op 22,3 maal de winst van volgend jaar gewaardeerd. Dat is heel wat duurder dan Europese aandelen, en ook een stuk duurder dan het historische gemiddelde van 16,1."

Risico's

"Natuurlijk, risico’s zijn er ook. Een stijging van de inflatieen stijgende rentes zijn de belangrijkste. In Europa wegen deze risico’s zwaarder vanwege de hoge staatsschulden van landen als Italië, Spanje, Frankrijk en België. Europa heeft om die reden langer een lage rente nodig dan bijvoorbeeld de VS. Tegelijkertijd is de Europese inflatiedruk minder hoog dan die in de VS. De Amerikaanse economie groeit sneller en ook de werkloosheid daalt er harder."

"Veel hangt ten slotte af van de snelheid en effectiviteit van het Europese vaccinatieprogramma. Volgens Europese autoriteiten moet de kritische massa in Europa tegen juli zijn gevaccineerd, waardoor het economische herstel van Europa in de tweede helft van dit jaar kan accelereren."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?