Nieuws

EU zet groene beleggingsstandaard

De trend richting duurzaam obligatiebeleggen heeft vandaag een nieuwe impuls gekregen met de invoering van de groene rapportagestandaard SFDR in de EU. De Verenigde Staten zijn intussen bezig met een inhaalslag.

De EU neemt het voortouw in de strijd tegen opwarming van de aarde met de Green Deal die de EU voor 2050 klimaatneutraal moet maken. Met de invoering vandaag van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) zet de EU een standaard, zoals Brussel dat eerder deed voor privacybescherming.

Eumedion, het Nederlandse samenwerkingsverband van institutionele beleggers, helpt volgens directeur Rients Abma ook mee om verslaggeving en duurzaamheid van bedrijven waarin wordt belegd te verbeteren. Gezamenlijk hebben de leden van Eumedion 7 biljoen euro onder beheer.

Financiële instellingen in de EU zullen voor de complete beleggingsportefeuille, dus behalve voor aandelen ook voor onder meer obligaties, op tal van duurzaamheidskenmerken inzicht moeten geven. Abma vindt het vreemd dat deze plicht niet geldt voor de bedrijven zelf. "Om deze reden zijn we groot voorvechter van een internationale Sustainability Standards Board (SSB) die algemeen geldende regels maakt, zodat beursgenoteerde bedrijven, bij voorkeur wereldwijd, gedwongen worden gestandaardiseerde duurzaamheidsinformatie te verschaffen."

Onderwijl in Amerika

Hoe anders is de situatie in de VS. Nu nog. Rebecca Greenberg, ESG-specialist en US Credit Analyst bij AXA IM, ziet de Verenigde Staten de afgelopen 1 à 2 jaar bijtrekken. "Amerikaanse bedrijven maken een inhaalslag. Bijna alle grote bedrijven van hoge kredietwaardigheid hebben inmiddels een vorm van duurzaamheidsverslaglegging."

Nadeel ervan is wel dat consistentie ontbreekt. Verschillende bedrijven publiceren verschillende dingen, wat overigens ook in Europa een probleem is. Dat de Amerikaanse duurzame bedrijfsverslaglegging de laatste jaren sterk is verbeterd is volgens Greenberg vooral het gevolg van druk vanuit institutionele beleggers als pensioenfondsen.

Maar ook de nieuwe regering van president Joe Biden geeft een positieve impuls aan de instelling van een internationale standaard voor duurzaamheidsrapportages. Greenberg wijst in dit verband op de recente aanstelling van duurzaamheidsspecialisten bij toezichthouder SEC.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's